Gå direkt till innehåll

Skicka in prov i den nationella CWD-övervakningen

Under åren 2018-2020 genomfördes en av EU beslutad övervakning av CWD på viltlevande hjortdjur (älg, kronhjort, rådjur), hägnad kronhjort och ren. Sverige har beslutat att förlänga övervakningen och därmed fortsätta övervaka på samma sätt även under år 2021.

 

Övervakningen är beroende av att prover för analys skickas in av landets jägare, eftersöksjägare, viltkasserare, renägare och kronhjortshägnägare, samt från vilthanteringsanläggningar och renslakterier.

Den som skickar in prov till CWD-övervakningen kan få ersättning för det från Jordbruksverket. Ansökan ska göras på en särskild blankett som finns på Jordbruksverkets webbplats. Kontakta Jordbruksverket vid frågor om ersättningen.

Följ länkarna nedan för instruktioner om provtagning och inskickande av prov för olika kategorier av provtagare. Instruktionerna har också skickats ut till Jägarorganisationerna, berörda djurägare och anläggningar.

Skicka in prov

Analysen går till så att en bit av hjärnstammen och käklymfknutor undersöks. Den som skickar in prov kan välja mellan att skicka in organdelar från skalle (hjärnstam och lymfknuta) i rör i vadderade kuvert eller att skicka in hela skallen i kartong.

Allt material för provtagning och inskickande av prov kan beställas kostnadsfritt från SVA, telefon 018-67 40 00 (fråga efter Viltsektionen) eller via e-post vilt@sva.se, följ medföljande instruktioner (se länkar ovan).

Film: Så här tar du prov från ett älghuvud/SVA

Senast uppdaterad : 2020-12-03