Gå direkt till innehåll

Utökad CWD-övervakning i Västerbottens län

I september 2020 påvisades CWD hos en 14 år gammal älgko från Robertsfors kommun i Västerbottens län. Det är det fjärde påvisade fallet av CWD i Sverige. De tre tidigare har påvisats på älgar från Arjeplog och Arvidsjaur (läs mer under ”Utökad CWD-övervakning i Norrbottens län”). Med anledning av det påvisade fallet i Robertsfors genomförs under hösten 2020 en utökad övervakning i området (se karta nedan).

Det finns smittsamma varianter av CWD och en teori är att det också kan finnas en spontant (utan känd orsak) uppkommen variant av CWD hos äldre djur. För att förstå om det rör sig om smittsam sjukdom eller en eventuellt spontan variant behöver man undersöka många djur i området för att se om fler djur är drabbade och i så fall vilken ålder de drabbade djuren har. Detta eftersom det inte finns något diagnostiskt test som ensamt kan ge svar på om det handlar om en smittsam eller en spontan variant.

Om det finns en smittsam variant av CWD i området är det viktigt att upptäcka det för att kunna göra vad man kan för att bekämpa sjukdomen och begränsa spridningen. Men det är också väsentligt att förstå om det handlar om en spontant uppkommen åldersrelaterad sjukdom eftersom bekämpningsåtgärder inte är nödvändiga eller verksamma mot en spontant uppkommen variant.

Den utökade övervakningen genomförs i ett område med 25 kilometers radie från fyndplatsen, se karta nedan.
För information om hur du tar ut och skickar in prover för analys, se Skicka in prov - utökad övervakning i Västerbottens län.

Område för den utökade CWD-övervakningen, Västerbottens län.
Område för den utökade CWD-övervakningen, Västerbottens län.

I området ska prover tas på vuxna älgar (minst 12 månader gamla) som fälls under jakten under den resterande delen av jaktsäsongen hösten 2020. Prover ska också tas på älgar som hittas döda och på sjuka älgar som avlivas. Utöver hjärnstam och käklymfknuta som skickas in för analys av CWD, ska också käke skickas in så att djuret kan åldersbestämmas.

Skicka in prov

Vad gäller ren, rådjur och kronhjort (viltlevande och hägnad) så är det viktigt att så många prover som möjligt skickas in från djur som hittas döda och från sjuka, avlivade djur (vuxna djur). Från dessa djurslag behöver inte käke skickas in.

Film om avmagringssjuka (CWD).

Film om övervakning av avmagringssjuka (CWD).

Senast uppdaterad : 2020-12-20