Gå direkt till innehåll

Skicka in prov till utökad CWD-övervakning, Västerbottens län

Med anledning av att CWD påvisades hos en 14 år gammal älgko från Robertsfors kommun i september 2020 genomförs under hösten 2020 en utökad övervakning i området. Övervakningen är beroende av att prover för analys skickas in av jägare och ren- och hjorthägnsägare. Nedan finns instruktioner (i pdf-format) om provtagning och inskickande av prov.

I området ska prover tas på vuxna älgar (minst 12 månader gamla) som fälls under jakten under den resterande delen av jaktsäsongen hösten 2020. Prover ska också tas på älgar som hittas döda och på sjuka älgar som avlivas. Utöver hjärnstam och käklymfknuta som skickas in för analys av CWD, ska också käke skickas in så att djuret kan åldersbestämmas.

Vad gäller ren, rådjur och kronhjort (viltlevande och hägnad) så är det viktigt att så många prover som möjligt skickas in från djur som hittas döda och från sjuka, avlivade djur (vuxna djur). Från dessa djurslag behöver inte käke skickas in.

Allt material för provtagning och inskickande av prov kan beställas kostnadsfritt från SVA, telefon 018-67 40 00 (fråga efter Viltsektionen) eller via e-post vilt@sva.se, följ medföljande instruktioner (se länkar ovan).

Den som skickar in prov till CWD-övervakningen kan få ersättning för det från Jordbruksverket. Ansökan ska göras på en särskild blankett som finns på Jordbruksverkets webbplats. Kontakta Jordbruksverket vid frågor om ersättningen.

Film: Packa och skicka hjärnstam och lymfknuta.

Senast uppdaterad : 2020-12-20