Gå direkt till innehåll

Övervakning av rävens dvärgbandmask

SVA har under flera omgångar genomfört övervakning och insamlingar kopplade till rävens dvärgbandmask.

Ny nationell övervakning

Jordbruksverket finansierar en ny nationell övervakning av dvärgbandmask i landet, som påbörjas under 2021, och planeras att pågå under tre års tid. Spillning, träckprov från fällda rävar eller hela döda rävar kan användas för övervakningen. Kontakta Viltsektionen om du har prover eller frågor om övervakningen.

Ny riktad övervakning

Under hösten 2020 utfördes en mindre studie i tidigare kända smittade områden. Rävspillningar samlades på de fält där positiva rävar eller smågnagare hittats tidigare år, i Gnesta, Finspång, Katrineholm och Uddevalla kommuner. Positiva prover hittades i Gnesta och i Uddevalla. Fortsatt utökad insamling i dessa områden sker under 2021 för att kartlägga om smittan har spridit sig lokalt eller fortfarande enbart finns i ett mindre begränsat område.

Senast uppdaterad : 2021-07-08