Gå direkt till innehåll

Rävens dvärgbandmask hittad i Småland

I september 2014 hittades rävens dvärgbandmask i Småland. Parasiten hittades i prover som forskare från SLU samlat in cirka 25 kilometer norr om Växjö.

Fyndet rapporterades i en nyhetsnotis på SVA:s webbplats den 5 september 2014. Det nya fyndet hade gjorts inom det EU-finansierade forskningsprojektet  EMIRO (Echinococcus Multilocularis In Rodents)  vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SLU:s fortlöpande miljöanalys. Projektet studerar förekomsten av rävens dvärgbandmask i rävspillning och i sorkpopulationen.

Rävens dvärgbandmask hade tidigare hittats i Västra Götaland, Södermanland och Dalarna. De nya fyndplatserna i Småland  ligger cirka 22 respektive 25 mil från de två närmaste platser där parasiten tidigare har påvisats hos rävar.

Resultaten kompletterar de fynd som tidigare gjorts inom den övervakning SVA, på uppdrag av Jordbruksverket, gör av rävens dvärgbandmask och stödjer den bedömning som tidigare gjorts att parasiten är spridd i landet. Det nya fyndet påverkar inte de bedömningar avseende smittläget som Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare gjort.

Sidan granskades senast : 2022-08-03