Gå direkt till innehåll

Surveillance-rapporten: om SVA:s övervakning

Varje år släpper SVA en omfattande rapport om sjukdomsövervakningen av djur och människor i Sverige: Surveillance of infectious diseases in animals and humans.
SVA gör rapporten tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Denna årliga övervakningsrapport är viktig eftersom den bidrar till den internationella lägesbilden och förståelse för Sveriges förutsättningar och situationen beträffande djursjukdomar och zoonoser.

I nuläget finns rapporterna endast tillgängliga på engelska.
Nedan hittar du alla rapporter sedan 2006.