Gå direkt till innehåll

Surveillancerapporter: om SVA:s övervakning

Varje år släpper SVA en omfattande rapport om sjukdomsövervakningen av djur och människor i Sverige: Surveillance of infectious diseases in animals and humans.
SVA gör rapporten tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Denna årliga övervakningsrapport är viktig eftersom den bidrar till den internationella lägesbilden och förståelse för Sveriges förutsättningar och situationen beträffande djursjukdomar och zoonoser.

I nuläget finns rapporterna endast tillgängliga på engelska.
Varje rapport presenteras i pdf-format.

 

Tidigare Surveillance-rapporter

Surveillance-rapporten, 2020
Surveillance-rapporten, 2019
Surveillance-rapporten, 2018
Surveillance-rapporten, 2017
Surveillance-rapporten, 2016
Surveillance-rapporten, 2015
Surveillance-rapporten, 2014
Surveillance-rapporten, 2013
Surveillance-rapporten, 2012
Surveillance-rapporten, 2011
Surveillance-rapporten, 2010
Surveillance-rapporten, 2009
Surveillance-rapporten, 2008
Surveillance-rapporten, 2007
Surveillance-rapporten, 2006
Senast uppdaterad : 2022-06-20