Gå direkt till innehåll

Undersökning av hundar i Norge, 2019

Senaste uppdatering av texten: 2019-09-12 klockan 13.50, med justeringar och förtydliganden, samt att ytterligare frågor och svar är tillagda.

Med anledning av den pågående undersökningen i Norge av hundar med diarré följer SVA aktivt läget både i Sverige och Norge. Vi följer dessutom vad de norska myndigheterna undersöker och de resultat de får fram. SVA har haft fortlöpande, aktiva direktkontakter med Norges veterinärinstitut.

Det här gör SVA

  • SVA:s uppdrag är att övervaka och hantera smittämnen som sprids i vårt land och kan göra djur i Sverige sjuka.
  • Just nu får vi många frågor om de undersökningar av sjuka hundar som pågår i Norge.
  • Vi följer utvecklingen i Norge noga och står i tät kontakt med norska myndigheter.
  • Vi samarbetar med svenska veterinärer för att övervaka läget i Sverige.
  • Om svenska hundar skulle drabbas av den typ av diarré som drabbat hundar i Norge rapporterar vi om det här.

Lägesbild

Det finns ingenting som ger anledning att misstänka att det rör sig om någon allvarlig smittsam sjukdom som sprider sig från hund till hund. Det finns därmed ingenting som ger anledning att tro att det råder någon risk för utbrott av sjukdom hos hundar i Sverige. Det finns inte heller någon risk för ökad sjukdom hos andra djurslag, varken i Norge eller i Sverige.

SVA ser ingen anledning att rekommendera att hundar i Sverige ska hållas kopplade mer än vanligt, eller att avstå från att låta hundar som normalt träffas fortsätta med det.

Om en hund har diarré och kräkningar ges däremot, som alltid, den generella rekommendationen att inte låta en sjuk hund vistas bland andra hundar, även om sådana symtom sällan beror på en infektion. I det enskilda fallet går det aldrig att vara helt säker på att hunden inte är infekterad. Samma rekommendation gäller till exempel hundar som har feber och hostar. Det är särskilt viktigt att hålla sjuka hundar borta från valpar och hundar som är allmänt nedsatta, till exempel sjuka av en annan anledning.

Om SVA:s fortlöpande kontakter med veterinärer i Sverige, samt våra fortsatta kontakter med Norge, visar något annat så kommer SVA förstås att gå ut med information. Hittills har det dock inte framkommit någon sådan information under kontaktarbetet. Information nås då enklast enkelt här på vår webbplats www.sva.se.

Har du frågor och funderingar kring din hunds hälsa: kontakta veterinär vid klinik, djursjukhus eller motsvarande.

Inga tecken på att det är någon ny, allvarlig smitta eller sjukdom

Kräkning och diarré, även med dödsfall eller avlivning till följd är vanligt hos hund. Blodiga diarréer som leder till dödsfall hos hund är alltså inte någon ny sjukdom. I Norge initierades en utredning (som fortfarande pågår) för att ta reda på om ett ovanligt stort antal hundar har haft diarré under en kortare period. De norska myndigheterna undersöker om det kan finnas något samband mellan fallen, om det kan vara något som är smittsamt. Utredningen har fått stor uppmärksamhet, och är mycket omfattande. Inget av det arbete som utförts har gett misstanke om att det rör sig om någon smitta.

Om läget skulle förändras, kommer SVA lägga ut information här på vår webbplats www.sva.se. SVA har bett svenska veterinärer rapportera om de misstänker någon smitta, eller annat ovanligt, och vi tar aktivt uppföljande kontakter med både svenska veterinärer och med norska myndigheter.

Norges veterinärinstitut uppdaterar sin webbplats löpande med information om arbete som utförs och vad det visar.

Frågor och svar

SVA:s löpande uppdatering av information

2019-10-07 klockan 14.57 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-10-04 klockan 9.19 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-10-03 klockan 9.56 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-10-02 klockan 13.03 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-30 klockan 13.04 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-27 klockan 11.31 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer. Vi kan dementera uppgifterna om den så kallade ”svenska hunden”, se nedan.

2019-09-26 klockan 15.11 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-25 klockan 13.54 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-24 klockan 9.19 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-23 klockan 13.53 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-20 klockan 15.14 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer. Texten har endast uppdaterats med några språkliga förtydliganden.

2019-09-20 klockan 9.50 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-20 klockan 9.50 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-19 klockan 9.27 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-18 klockan 16.54 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-18 klockan 8.56 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-17 klockan 16.59 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-17 klockan 8.34 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-16 klockan 13.35 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-15 klockan 15.23 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-14 klockan 16.29 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-13 klockan 13.50 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer, men har uppdaterat sidans struktur för att informationen ska bli tydligare.

2019-09-13 klockan 09.05 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-12 klockan 13.50 Senaste uppdatering av texten med förtydliganden samt ytterligare frågor och svar.

2019-09-12 klockan 08.46 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-11 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-10 klockan 14.09 Uppdatering av texten med mindre justeringar och förtydliganden.

2019-09-09 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-05 -- 2019-09-08 Löpande uppdateringar av text samt frågor och svar.

 

Senast uppdaterad : 2020-09-29