Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av parasiter i träckprov från kameldjur

SVA utför analyser avseende parasiter i mage, tarm och lever för påvisande av ägg/oocystor.

Analyser

Mag- tarmparasiter (Stoll)

Analys utförs med en modifierad flotation enligt Stoll som påvisar ägg av mag- tarmnematoder och koccidieoocystor. Analysen kan utföras på individuella prov eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Pris 375 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Odling och typning av larver

Odling och artbestämning av larver för att undersöka förekomst av stor löpmagsmask (Haemonchus). Odlingen tar 14 dagar och utförs tillsammans med ovanstående undersökning.

Pris 245 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Mag- tarmparasiter (sedimentation)

Analysen utförs med en sedimentationsteknik enligt Telemann som påvisar ägg av lilla leverflundran (Dicrocoelium), piskmask (Trichuris) med flera. Analys kan utföras per individ eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov)

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Stor leverflundra (Fasciola)

Analysen utförs med sedimentationsteknik där ägg av stor leverflundra påvisas. Analys kan utföras per individ eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Pris 400 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Lungmask, träckprov

Analys utförs med Baermannteknik som påvisar lungmasklarver. Analys kan utföras per individ eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls