Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Trikinanalys hos vildsvin och björn

SVA utför analys av trikiner i muskulatur från vildsvin och björn.

Analysen utförs med en ackrediterad digestionsmetod, godkänd enligt EU:s författningar. För förtydligande och specificering, se ackrediteringens omfattning.

Påvisas trikiner kommer allt material i den analysomgången att ytterligare kontrolleras. Därför behöver vi rikligt med provmaterial.

Analystid

Analysen utförs varje helgfri vardag och är normalt klar samma dag.

Trikinanalys vildsvin

Priser

  • Vid 1 - 5 st. djur, 110 kr per djur (exkl. exp.avgift och moms)
  • Vid 6 - 12 st. djur i samma försändelse, 89 kr per djur (exkl. exp.avgift och moms)
  • Vid 13 - 20 st. djur i samma försändelse, 68 kr per djur (exkl. exp.avgift och moms)

Observera! Om prov varit djupfryst eller prov tagits från tugg-/kindmuskel analyseras dubbel mängd muskulatur, gäller både vildsvin och björn.

Pris 220 kr per djur (exkl. exp.avgift och moms)

Trikinkit vildsvin - Förbetald analys

SVA erbjuder försäljning av trikinanalys av vildsvin, i form av kit. I varje kit ingår en trikinanalys av färsk muskulatur, ett vadderat förfrankerat kuvert (gäller inom Sverige), en remiss/följesedel och etiketter för märkning av remis och provpåse. Kit beställs i  kartong om 5 st, 15 st, 30 st eller 100 st. Se priser och beställ här.

Svar erhålls samma dag SVA mottagit provet, via e-post eller brev.

Trikinanalys björn

Pris 165 kr per djur (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls