Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Svenska jägareförbundet

Samarbete för ökad kunskap om vildsvinsjakt!

Idag är kunskapen ganska liten om vildsvinsjakt, vilka djur som skjuts och vilka jaktformer som används. För att öka kunskapen pågår ett samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Svenska Jägareförbundet. Vid SVA trikintestas fler än 30 000 vildsvin årligen. SVA:s trikinremiss har kompletterats med några frågor som ligger på en separat blankett och är frivillig att fylla i. Det gäller vildsvinens kön och ungefärlig storlek, jaktform samt i vilka län vildsvinen skjutits. Jägaren bifogar den ifyllda blanketten tillsammans med trikinprovet. Blanketten översänds från SVA till Svenska Jägareförbundet. Informationen från trikinremissen medföljer inte. Data kring vildsvinsjakten sammanställs och presenteras på Svenska Jägareförbundets webbplats samt i den årliga viltövervakningsrapporten.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls