Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mastitdiagnostik för får och get

Om du har problem med juverinflammationer hos får eller get kan du skicka in mjölkprover för bakteriologisk analys och celltalsmätning till SVA.
Får på äng
Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA utför bakterieodling och celltalsmätning med DCC på mjölkprover och tankmjölksprover.
Provtagningskit för ett eller upp till fyra prover kan beställas från staben för vaccinberedskap.

Mastitbakteriologisk odling

Analysen påvisar och identifierar bakterier i mjölken. Alla stafylokocker testas för penicillinkänslighet.

Preliminärsvar skickas om så önskas via e-post efter en dags odling och slutsvar efter två till fyra dagar.

Analysen kan utföras på individ- eller tankmjölksprover. Provtagningstekniken är viktig för analysresultatet, se provtagningsinstruktionen.

Pris 165 kr vid inskickande av 1 juverdel per djur (exkl. exp.avgift och moms)

Pris 150 kr per juverdel vid inskickande av 2 juverdelar per djur (exkl. exp.avgift och moms) 

Mastitkit (provtagningsmaterial)

Det går att beställa mastitkit innehållande provtagningsmaterial: rör, transporthylsor, provtagningsanvisning, remiss och svarskuvert.

Pris 30 kr till material för 1 juverdel (exkl. exp.avgift och moms). Total kostnad inklusive analys blir 195 kr (exkl.exp.avgift och moms)

Pris 65 kr till material för 2-4 juverdelar (exkl. exp.avgift och moms). Den totala kostnaden varierar beroende på antal juverdelar som skickas in.

Celltalsmätning

Vid önskemål utför vi även celltalsmätning med hjälp av DCC på mjölkprover från får och get.

Pris 45 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Tankmjölksprov och miljöprov

Vi kan analysera tankmjölksprover för bakterieförekomst och vi har även undersökningar för att analysera till exempel spån eller prover tagna från mjölkningsutrustning. Ange tydligt vad frågeställningen är på remissen.

Pris 160 kr tankmjölksprov (exkl. exp.avgift och moms)

Pris 420 kr miljöprov (exkl. exp.avgift och moms)

PCR

Vid riktad frågeställning vad gäller Staphylococcus aureus finns en speciell PCR-undersökning. Analysen kan göras på individprover eller på tankmjölk. Det bästa är om proverna tas i bronopolbehandlade mjölkrör som kan beställas från SVA.

Analysen körs på torsdagar och resultatet svaras som regel ut samma dag. Svaren skickas via e-post.

Pris 500 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls