Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av mykoplasma

SVA utför flera olika analyser för mykoplasmainfektion hos ett flertal djurslag.

Nötkreatur:

PCR - i mjölk

Se analys av mastit hos nötkreatur.

PCR - förutom mjölkprover

PCR kan utföras på kroppsvätskor, ledvätska, mjölk, trachealsköljprov, e-svabbar och vid obduktion sterilt uttagna organbitar.

Analysen tar cirka en vecka.

Pris 1 prov: 595 kr, 2-5 prov: 505 kr/prov, >5 prov: 415 kr/prov (exkl. exp. avgift och moms)

Fjäderfä:

PCR för specifika mykoplasma-arter

Mycoplasma gallisepticum (MG), PCR
Mycoplasma synoviae (MS), PCR
Mycoplasma meleagridis (MM), PCR

MG och MM är anmälningspliktiga vilket innebär att laboratoriet är skyldigt att meddela Jordbruksverket om något av dessa smittämnen påvisas.

Observera att PCR-analyserna är avsedda att användas för att ställa diagnos i hönsflockar med sjukdomssymtom. Ett negativt resultat kan inte användas för att säkert friförklara flocken från smitta.

Provmaterial: E-svabb eller torr bomullspinne från luftvägarna (se provtagningsinstruktion), ledvätska och vid obduktion sterilt uttagna organbitar.

Svarstid: Normalt inom fem arbetsdagar.

Pris 595 kr per analys (exkl. exp. avgift och moms)

För utredning av luftvägssjukdomar rekommenderar vi vårt luftvägspaket hos fjäderfä.

PCR för övriga mykoplasma-arter

Används vid allmän mykoplasma-frågeställning.

Provmaterial: PCR kan utföras på sköljprov från till exempel trachea, ledvätska, E-svabbar från svalg, kloak eller organ och vid obduktion sterilt uttagna organbitar.

Svarstid: Normalt inom tre veckor.

Pris 1290 kr (exkl. exp. avgift och moms)

Serologi

Mycoplasma gallisepticum (MG), ELISA
Mycoplasma synoviae (MS), ELISA
Mycoplasma gallisepticum + Mycoplasma synoviae (MG/MS), kombi-ELISA
Mycoplasma meleagridis (MM), snabbagglutinationstest

Vid frågeställning för både MG och MS analyseras proverna först med kombinerad ELISA och positiva prov konfirmeras därefter med de specifika ELISA-metoderna.

Provmaterial: Serum, alternativt blod i plast- eller glasrör.

Svarstid: Normalt inom fem arbetsdagar.

Alla djurslag:

PCR för övriga mykoplasma-arter (förutom M bovis, M felis och M haemofelis)

PCR kan utföras på kroppsvätskor, ledvätska, mjölk, trachealsköljprov, e-svabbar och vid obduktion sterilt uttagna organbitar.

Analysen tar cirka tre veckor.

Pris 1290 kr (exkl. exp. avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls