Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Övervakning av parasiter i fårbesättningar

SVA utför övervakning av parasiter. Att delta i övervakningen ger dig möjlighet att provta och få rådgivning om avmaskning med mera en till tre gånger årligen.

En särskild remiss (pdf) ska skickas in tillsammans med proverna. Första gången en gård provtas ska även frågeformuläret (pdf) skickas med.

Kvantitativ analys samt samt odling

Pris 330 kr, per samlingsprov, max tre djur i varje (exkl. exp.avgift och moms) 

Observera att resistens mot avmaskningsmedel av typen (pro) -bensimidaxoler för Haemonchus hos får förekommer i Sverige. Därför rekommenderas att effekten av avmaskningen kontrolleras emellanåt.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls