Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av gapmask hos fjäderfä

SVA utför analys för påvisande av gapmask (Syngamus trachea) hos fjäderfä.
Tupp på grusgång

Tupp på grusgång. Foto: SVA

Träckprov undersöks genom flotationsteknik där ägg av maskarna kan påvisas.

Prov analyseras normalt inom två dagar efter ankomst till laboratoriet.

Pris: 335 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls