Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Obduktion av fjäderfä

SVA utför obduktioner för kommersiella fjäderfäflockar och hobbyflockar med besättningsproblem. Kontakta alltid SVA:s fjäderfäveterinärer innan fåglarna skickas in, på telefon 018-67 40 00.

Du kan få ekonomiskt stöd (gäller sedan 1 januari 2018) för fjäderfäobduktioner genom Gård & Djurhälsan. Observera att detta gäller enbart vid flockproblem (flockproblem med minst tre fåglar under senaste månaden). Som djurägare betalar man då endast en så kallad djurägaravgift, se nedan. Moms och en expeditionsavgift tillkommer. Vissa restriktioner för provtagning och analyser gäller. Vid eventuella sådana extra kostnader sker det alltid efter diskussion med insändaren/djurägaren. Som djurägare kan du skicka in fåglar själv eller ta hjälp av din veterinär. 

Obduktion vid flocksjukdomDjurägaravgift (exkl. moms)Djurägaravgift (inkl. moms)
Hobbyfäderfä, 1-3 st 494 kr 617,50 kr
Kommersiella tamhöns, 1-5 st (> 1 vecka) 1416 kr  1770 kr
Kommersiella fjäderfän max 1 vecka gamla, max 5 st 1056 kr  1320 kr
Kommersiella fjäderfän, anka, gås, kalkon, struts, med flera, per djur 1056 kr  1320 kr
Obduktion ej flockproblemDjurägaravgift (exkl. moms)Djurägaravgift (inkl. moms)
Obduktion, fjäderfä, ej flockproblem 930 kr 1162,50 kr
Mikroskopisk undersökning (max 3 biopsier) 912 kr 1140 kr
Mikroskopisk undersökning (ytterligare per biopsi) 142 kr 177,50
Provuttag 350 kr 437,50 kr
Obduktion, del av kropp 880 kr 1100 kr
     
Expeditionsavgift 25 kr 31,25 kr

En expeditionsavgift tillkommer per beställning. (Vid månadsfakturering tillkommer ingen expeditionsavgift.) 

Observera att hela obduktionskostnaden debiteras djurägaren för enstaka hobbyfjäderfän från en i övrigt frisk flock. Observera att kostnader kan tillkomma för mikroskopisk undersökning och mikrobiologiska analyser, se prislista.

Frakten till SVA bekostas alltid av insändaren. Läs mer här om skicka in djurkropp.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls