Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av fusariumtoxiner i spannmål

Havre med fusariumtoxin. Toxinangreppet är inte synligt för blotta ögat. Foto: Erik Nordkvist/SVA

Förekomst av fusariumtoxiner i spannmål har blivit ett allt större problem under de senaste åren. Toxinerna utgör risk för användningen av spannmål både som livsmedel- och foderråvara. Regelbunden analys av fusariumtoxinerna deoxynivalenol (DON), Zearalenon (ZEN) samt T2- och HT2-toxin  är ett bra sätt att kvalitetssäkra din spannmålsvara.
För dessa fusariumtoxiner finns rikt- och gränsvärden för foder och livsmedel som du som köper och säljer spannmål behöver kontrollera.

Analyssvar skickas inom 10 arbetsdagar.

Vill du skicka in många prover, kontakta oss gärna för att diskutera särskild offert.

NamnExkl. momsInkl. moms
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2 2650 kr kr 3312,50 kr
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON) och Zearalenon (ZEN) 2284 kr 2855 kr
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON) 1920 kr 2400 kr
Mykotoxin Zearalenon (ZEN) 1920 kr 2400 kr
Provberedning (< 3 kg prov) 320 kr 400 kr
     
Expeditionsavgift 25 kr 31,25 kr

En expeditionsavgift tillkommer per beställning. (Vid månadsfakturering tillkommer ingen expeditionsavgift.)

Vi använder oss av LC-MS/MS-teknik som är en mycket tillförlitlig och noggrann teknik jämfört med exempelvis ELISA eller snabbstickor. Vår analysmetod är ackrediterad enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005.
Provtagningen är ett kritiskt moment för att ditt analyssvar skall bli representativt.
SVA är nationellt referenslaboratorium för mykotoxiner i foder och har många års erfarenhet av att analysera fusariumtoxiner i spannmål, foder och livsmedel.

Kontakta oss gärna om du har frågor, foder@sva.se eller telefon 018-67 41 10. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls