Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Koccidiostatika i foder

SVA utför analyser för påvisande av koccidiostatika i foder.

Koccidiostatika är ämnen avsedda att döda eller hindra tillväxten av parasitiska protozoer (encelliga organismer), och är tillåtna för användning som fodertillsatser i slaktkycklingfoder. Vanliga koccidiostatika hör till gruppen jonoforer. Dessa tolereras mycket olika av olika djurslag varför det är viktigt att inte ”fel” djur äter av ett foder med koccidiostatika tillsatt. Förgiftningar har förekommit.

Eftersom foder till olika djurslag tillverkas i samma produktionslinje kan koccidiostatika ofrivilligt överföras till foder avsett för djur som inte tål sådana substanser. Sådan korskontamination kan inträffa i alla led av produktion och behandling av foder, även under lagring och transport.

Koccidiostatika i foder de inte är avsedda för betraktas som främmande ämnen i djurfoder och därför finns gränsvärden för dessa ämnen i djurfoder. Fastställda gränsvärden för främmande ämnen finns i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/32/EG.

Analyssvar skickas inom tio arbetsdagar.

NamnExkl. momsInkl. moms
Monensin, Narasin och Salinomycin 3091 kr 3863,75 kr
Monensin 2525 kr 3156,25 kr
Narasin 2525 kr 3156,25 kr
Salinomycin 2525 kr 3156,25 kr
Provberedning (< 3 kg prov) 320 kr 400 kr
     
Expeditionsavgift 25 kr 31,25 kr


En expeditionsavgift tillkommer per beställning. (Vid månadsfakturering tillkommer ingen expeditionsavgift.)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls