Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av mykotoxiner

Mögelsvampar som växer på foder eller livsmedel kan bilda giftiga substanser som kallas mykotoxiner eller mögelgifter. De vanligaste mögelsvamparna i Sverige tillhör släkterna Penicillium, Aspergillus och Fusarium. Flera faktorer påverkar mögelsvampars förmåga att växa och bilda gifter – bland annat temperatur, surhetsgrad, syre- och vattentillgång samt konserveringsmedel. Det finns många hundra olika mykotoxiner men ett tiotal är särskilt uppmärksammade för att vara skadliga för djur och människor.

Mykotoxiner kan även i låg dos orsaka toxiska effekter hos djur och människor. Störst uppmärksamhet riktas idag mot de mykotoxiner där en längre tids exponering för låga doser kan resultera i bland annat cancer.

De mest betydelsefulla mykotoxinerna i foder och livsmedel är aflatoxiner, ochratoxin A (OTA), deoxynivalenol (DON), zearalenon (ZEN), T2- och HT2-toxin, samt fumonisiner (FUM B1 och B2).

Prover kan skickas till SVA för analys. Provsvar skickas normalt inom tio arbetsdagar.

SVA utför även analyser av andra toxiner, till exempel roquefortine C och mykofenolsyra, vid besättningsutredningar.

NamnExkl. momsInkl. moms
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2, FUM B1 och B2, OTA 4111 kr 5138,75 kr
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2, OTA 3016 kr 3770 kr
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2 2650 kr 3312,50 kr
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON) och Zearalenon (ZEN) 2284 kr 2855 kr
Mykotoxin summa Fumonisin B1 och B2 1920 kr 2400 kr
Mykotoxin summa T-2- och HT-2-toxin 1920 kr 2400 kr
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON) 1920 kr 2400 kr
Mykotoxin Zearalenon (ZEN) 1920 kr 2400 kr
Mykotoxin Ochratoxin A (OTA) 1920 kr 2400 kr
Aflatoxin B1 i foder 1561 kr 1951,25 kr
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 i livsmedel 1895 kr 2368,75 kr
Aflatoxin M1 i mjölk 1793 kr 2241,25 kr
Mykotoxin Ochratoxin (OTA) i torkad frukt 2300 kr 2875 kr
Ergotalkaloider 4554 kr 5692,50 kr
Provberedning (< 3 kg prov) 320 kr 400 kr
Provberedning (> 3 kg prov) 874 kr 1092,50 kr
     
Expeditionsavgift 25 kr 31,25 kr


En expeditionsavgift tillkommer per beställning. (Vid månadsfakturering tillkommer ingen expeditionsavgift.)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls