Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av mykotoxiner

Mögelsvampar som växer på diverse foder eller livsmedel bildar helt naturligt en hel del sekundära metaboliter. Några av dessa kan inneha toxiska egenskaper och kallas då mykotoxiner eller mögelgifter. Flera faktorer påverkar mögelsvampars förmåga att växa och bilda gifter – bland annat temperatur, surhetsgrad, syre- och vattentillgång och konserveringsmedel. Alla sekundära metaboliter hos en mögelsvamp är inte mykotoxiner. Idag känner man till cirka 3 000 sådana metaboliter som produceras av omkring 600 olika arter av mögelsvampar. De vanligaste mögelsvamparna i Sverige tillhör släkterna Penicillium och Aspergillus.

Mykotoxiner kan även i låg dos orsaka toxiska effekter hos djur och människor. Störst uppmärksamhet riktas idag mot de mykotoxiner där en längre tids exponering för låga doser kan resultera i bland annat cancer.

SVA kan analysera alla reglerade mykotoxiner. Vårt laboratorium utför bland annat analyser inom offentlig kontroll både av foder och av livsmedel. Vi har metoder för att samtidigt analysera flera mykotoxiner.

Vi kan förutom de reglerade mykotoxinerna analysera till exempel roquefortine C och penitrem A (misstänkta neurotoxiner), penicillic acid och mycophenolic acid samt verruculogen, fumitremorgin C och gliotoxin (neurotoxiner).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls