Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av parasiter i träckprov hos get

SVA utför analys avseende parasiter i mage, tarm och lunga för påvisande av ägg eller larver av maskar samt förekomst av protozoer (encelliga organismer).

 

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Provsvar och vidare åtgärder diskuterar du med din besättningsveterinär. Veterinär vid SVA kan i samband med undersökning hjälpa till att svara på frågor om parasiter samt ge råd om provtagning och avmaskning. 

Kvantitativ träckprovsanalys

Analys utförs med teknik modifierad McMastermetod som påvisar ägg av mag-tarmnematoder och koccidieoocystor (epg/opg). Analysen kan utföras på individuella prov eller som samlingsanalys (max tre djur/samlingsanalys).

Pris 295 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Odling och typning av larver

Odling och artbestämning av larver för att undersöka förekomst av stora löpmagsmask (Haemonchus contortus) hos får. Odlingen tar 14 dagar och utförs tillsammans med ovanstående analys.

Pris 245 kr (exkl. exp.avgift och moms)  

Giardia protozoocystor och kryptosporidier

Analys utförs med teknik immunofluorescens.

Pris 240 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Stora leverflundran (Fasciola)

Specifik analys för påvisande av stora leverflundran. Analysen kan utföras per individ eller som samlingsprov (max tre djur/samlingsprov). 

Pris 400 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Lungmask

Analys utförs med Baermannteknik som påvisar lungmasklarver. Analysen kan utföras per indivd eller som samlingsprov (max tre djur/samlingsprov). 

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Sedimentation av träckprov

Påvisar ägg som inte kan påvisas med teknik McMastermetod, till exempel påvisas piskmask och hårmask. Även ägg av lilla leverflundran samt larver av små lungmaskar påvisas. Analysen kan utföras per individ eller som samlingsprov (max tre djur/damlingsprov).

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms)  

Observera att

  • Resistens mot avmaskningsmedel av typen (pro) -bensimidaxoler för Haemonchus hos får förekommer i Sverige. Därför rekommenderas att effekten av avmaskningen kontrolleras emellanåt.
  • Kryptosporidier förekommer i påvisbar mängd framför allt hos späda djur. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls