Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av afrikansk svinpest

SVA utför analys för påvisande av afrikansk svinpest (ASFV).

Suggor. Foto: Bengt Ekberg/SVA

PCR

En analys med PCR-teknik för påvisande av virusnukleinsyra i helblod, EDTA-blod eller inre organ enligt instruktion från SVA.

Provmaterial: EDTA-blod, helblod, organ

Svarstid: Normalt inom en arbetsdag.

Pris 900 kr (exkl. exp.avgift och moms). Vid analys utanför ordinarie arbetstid faktureras även ett beredskapstillägg.

Serologi

En analys för påvisande av antikroppar i serum. Minst 5 ml helblod krävs. Analysen utförs med ELISA-teknik.
Vid brådskande fall kan svar erhållas under dagen.

Pris 465 kr (exkl. exp.avgift och moms).

Observera! Vid misstanke om afrikansk svinpest ska omedelbart Jordbruksverket:s (tfn. 036-15 50 00 vxl.) eller SVA:s (tfn. 018-67 40 00 vxl.) tjänsteman i beredskap kontaktas. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls