Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av Porcint Circovirus typ 2 (PCV-2) hos gris

Gris bland maskrosor.
Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA har upphört med analysen för påvisande av nukleinsyra av PCV-2 i organ med hjälp av PCR-teknik med motivering att PCV2 är ubikvitärt och att export av grissperma där testen tidigare använts har upphört.

SVA utför fortfarande immunhistokemisk metodik för att påvisa PCV-2 vid obduktion av grisar som misstänks vara drabbade av PMWS eller PDNS. Detta täcker i dagsläget behovet av att kunna påvisa PCV.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls