Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av Contagious equine metritis (CEM)

SVA utför analys för påvisande av CEM hos häst.

CEM-prov skall alltid tas av veterinär. Inför varje säsong bör ansvarig veterinär kontrollera författningen SJVFS 2015:1 (pdf),  på Jordbruksverkets webbplats så att inga nya bestämmelser eller författningar har publicerats.

Färdiga provtagningskit för odling och PCR, inklusive remiss, kan beställas från SVA på telefon 018-67 43 00 eller via e-post.

Foto: Bengt Ekberg/SVA

PCR

SVA utför rutinmässigt PCR vid diagnostik för CEM. Jämfört med odling har PCR-metoden flera fördelar:

  • Provet är inte lika känsligt, behöver inte sättas inom 48 timmar
  • Ingen risk för omprovtagning på grund av överväxt av mögel
  • Kortare svarstider, oftast svar inom en till tre dagar

Till PCR används E-svabbar, se provtagningsinstruktion.

Odling

SVA utför odling om hästen ska exporteras och mottagarlandet kräver odling som metod. Odling utförs endast vid förfrågan. Kontakta rutin.vet.bakt@sva.se innan prov skickas in för odling.

  • Provet måste sättas inom 48 timmar
  • Provet odlas i normala fall i sju dygn (undantag görs vid export till vissa länder)

Till odling används kolade provtagningspinnar, se provtagningsinstruktion.

NamnExkl. momsInkl. moms
Taylorella equigenitalis (CEM) och Taylorella asinigenitalis, PCR (pris per pinne) 500 kr 625 kr
Taylorella equigenitalis (CEM), odling, per pinne 595 kr 743,75 kr
     
Expeditionsavgift 25 kr 31,25 kr


En expeditionsavgift tillkommer per beställning. (Vid månadsfakturering tillkommer ingen expeditionsavgift.)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls