Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av kastningspaket hos häst

SVA utför analyser av tre olika kastningspaket med olika omfattning för häst. PCR-utvecklingen för denna analys är unik för SVA, som är först i världen med den.

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Testerna har blivit snabbare, säkrare och kan med större precision fastslå förekomsten av smittämnen hos infekterade hästar. Proverna analyseras inom en till tre arbetsdagar.

Lilla kastningspaketet

Med en automatiserad multi-PCR kan SVA utföra en analys av tre olika virus. Analysen ger svar på om herpesvirus och/eller arteritvirus orsakat kastning.

  • EHV-1 (Herpesvirus typ 1)
  • EHV-4 (Rhinopneumonit)
  • EAV (Arteritvirus) 

Om moderkaka finns räcker det att skicka in denna för analys. Analysen utförs först och främst på moderkakan. Om moderkaka inte finns skickas alla fosterorgan in som kommer att poolas innan analysen.

Pris 920 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Mellanstora kastningspaketet

Hela fostret skickas till SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar. En kadaveröppning görs och material tas ut för samma analyser som i lilla kastningspaketet. Ingen övrig bedömning av kroppen utförs.

Önskas en bedömning av kroppen eller utökad undersökning måste en beställning av Stora kastningspaketet göras redan vid insändandet av kroppen, se vidare Stora kastningspaketet nedan.

Pris 1516 kr + kremeringskostnad tillkommer 17 kr/kg (exkl. exp.avgift och moms) 

Stora kastningspaketet

Hela fostret skickas till SVA och material tas ut för en fullständig obduktion med histologisk, virologisk och eventuellt bakteriologisk analyssom kan ge svar på eventuella andra orsaker till kastning än herpes och arterit. 

Pris 2925 kr + kremeringskostnad tillkommer 17 kr/kg (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls