Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av kastningspaket hos häst

SVA utför tre olika kastningspaket med olika omfattning för häst.

Ston och föl. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Kastning hos ston kan orsakas av bland annat virusinfektioner: abortvirus (EHV-1), rhinopneumonitvirus (EHV-4) och arteritvirus (EAV). Det finns även andra orsaker till kastning hos ston som till exempel bakteriella infektioner. För diagnos kan man, på tre olika sätt, skicka material till SVA. 

Kastningspaketet, Lilla

Skicka två till tre stycken centimeterstora prover från moderkaka/fosterhinnor och/eller fostrets organ (lever, lunga, mjälte) till SVA, Avdelningen för mikrobiologi. Du kan ta proverna själv eller be din veterinär ta proverna. Med PCR-teknik (metoden spårar smittämnenas arvsmassa, virusnukleinsyraanalyserar ) testar vi på SVA för abortvirus (EHV-1), rhinopneumonitvirus (EHV-4) och arteritvirus (EAV). 

Provmaterial: två till tre stycken små (centimerstora) bitar av moderkaka/fosterhinnor och/eller fosterorgan. 
Svarstid: Normalt inom tre arbetsdagar. 

Kastningspaketet, Mellan

Hela fostret och/eller moderkaka skickas till SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar. Vi tar ut provmaterial för abortvirus (EHV-1), rhinopneumonitvirus (EHV-4) och arteritvirus (EAV) som analyseras md PCR-teknik. 
Efter utförd undersökning kremeras inkommit material.

Provmaterial: Moderkaka, foster. 
Svarstid: Normalt inom tre arbetsdagar.

Kastningspaketet, Stora

Kastningspaketet, Stora: Hela fostret och moderkakan (om den finns) skickas till SVA Avdelningen för patologi och viltsjukdomar. Vi  tar ut provmaterialet för histopatologi, PCR analys för abortvirus (EHV-1), rhinopneumonitvirus (EHV-4) och arteritvirus (EAV). Dessutom gör vi vid behov även bakteriologisk analys. Efter utförda undersökningar kremeras inkommit material. 

Provmaterial: Foster, moderkaka. 
Svarstid för PCR analysen: Normalt inom tre arbetsdagar.  
Resterande undersökningar (histopatologi och eventuellt bakteriologi) cirka fyra till sex veckor. 

NamnExkl. momsInkl. moms
Kastningspaketet, Lilla (EHV-1, EHV-4, EAV (PCR)) 960 kr 1200 kr
Kastningspaketet, Mellan (uttag av material, EHV-1, EHV-4, EAV (PCR), kremering) 1652 kr 2065 kr
Kastningspaketet, Stora (uttag av material, histopatologi, EHV-1, EHV-4, EAV(PCR), bakteriologi vid behov, kremering)  3612 kr 4515 kr
     
Expeditionsavgift 25 kr 31,25 kr

 
En expeditionsavgift tillkommer per beställning. (Vid månadsfakturering tillkommer ingen expeditionsavgift.)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls