Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Luftvägspaket häst

SVA utför analys av luftvägspatogener med PCR. Metoden detekterar tre olika virus från en och samma provtagningspinne.

Följande virus ingår i Luftvägspaket häst:

Foto: Bengt Ekberg/SVA

  • EHV-1 (Herpesvirus typ 1)
  • EHV-4 (Rhinopneumonit)
  • Influensa A2

Provet bör tas i ett så tidigt sjukdomsskede som möjligt, helst inom 24-72 timmar efter de första kliniska symtomen. 

Provmaterial: E-swab eller torr bomullspinne (se provtagningsinstruktion)

Svarstid: normalt samma dag om provet kommer till SVA före kl 9.00, annars nästkommande arbetsdag.

Från 1 maj till 31 augusti, kan provsvaren dröja till nästkommande förmiddag.

Pris 920 kr (exkl. exp.avgift och moms)

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls