Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av parasiter i träckprov från häst

SVA utför analyser från träckprov avseende parasiter i mage, tarm och lunga för påvisande av ägg eller larver av maskar samt förekomst av protozoer (encelliga organismer).

Foto: Bengt Ekberg/SVA

En kontroll av parasitförkomsten är en god hjälp vid beslut om vilka hästar som bör avmaskas och mot vilka parasiter, för att inte maskägg skall spridas på betet. Dessutom visar analysresultaten om betesrutinerna fungerar tillfredsställande.

Provtagning

Träckprov bör tas färskt och skickas till SVA, helst samma dag. Lämplig provtagningsmängd per häst är två till tre träckbollar. Materialet förpackas lämpligen i dubbla plastpåsar och läggs i vadderat kuvert eller paket tillsammans med remiss Träckprov häst (pdf).

Analyser

Träckprovsanalys, kvalitativ (inklusive bandmask)

Prov från enstaka hästar analyseras med en kvalitativ metod som påvisar ägg från bland annat bandmask, blodmask, fölmask och spolmask. Om ingen speciell metod anges utförs denna analys.

Träckprovsanalys, kvantitativ

Prov från enstaka hästar (där bandmask inte är intressant) analyseras genom äggräkning med McMaster-metod. Denna metod måste efterfrågas speciellt.

Stor blodmask (Strongylus vulgaris), PCR

Analysen påvisar DNA från stor blodmask. Den efterfrågas speciellt och kan endast utföras tillsammans med kvalitativ träckprovsanalys. Slutsvar inom två till fem dagar. Observera att priset är lägre under våren.

Stor blodmask (Strongylus vulgaris), odling

Odling utförs för att identifiera stora blodmaskens larver (Stronggylus vulgaris). Odling tar cirka 14 dagar och måste efterfrågas speciellt.

Övervakning (minst åtta hästar)

I besättningar med minst åtta hästar är övervakning av parasiter i hästbesättning fördelaktigt både prismässigt och servicemässigt. Övervakningssystemet ger gårdsanpassad rådgivning baserad på stystematiska träckprovsundersökningar. Särskild remiss för övervakning ska användas. När prov skickas första gången ska även ett frågeformulär  fyllas i och bifogas.
Ta inte för lite prov på våren, vi behöver minst 3 träckbollar per häst.

Innan betessläpp, alternativ 1

  • Utförs individuellt  med kvalitativ analys inklusive bandmask
  • Utförs individuellt med PCR för stor blodmask (Strongylus vulgaris)

Innan betessläpp, alternativ 2

  • Utförs individuellt med kvalitativ analys inklusive bandmask
  • Samlingsanalys (med max fyra hästar), odling stor blodmask (Strongylus vulgaris),

Uppföljning (annan tid på året till exempel hösten )

  • Individuell äggräkning, kvantitativ analys
NamnExkl. momsInkl. moms
Träckprovsanalys, kvalitativ (inkl. bandmask) 375 kr 468,75 kr
Träckprovsanalys, kvantitativ 310 kr 387,50 kr
Stor blodmask (Strongylus vulgaris), PCR (1 mars-30 juni)
255 kr 193,75 kr
Stor blodmask (Strongylus vulgaris), PCR (1 juli-29 februari)
470 kr 587,50 kr
Stor blodmask (Strongylus vulgaris), odling 255 kr 318.75 kr
Övervakning (innan betessläpp), alternativ 1, träck 425 kr 531,25 kr
Övervakning (innan betessläpp), alternativ 2, träck 340 kr 425 kr
Övervakning (uppföljning), träck 170 kr 212,50 kr
     
Expeditionsavgift 25 kr 31,25 kr


En expeditionsavgift tillkommer per beställning. (Vid månadsfakturering tillkommer ingen expeditionsavgift.)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls