Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av anaplasma hos hund

SVA utför analys av granulocytär anaplasmos med två olika metoder, PCR och serologi.

Foto: Bengt Ekberg SVA

PCR

PCR (som påvisar DNA i EDTA-blod) är ett utmärkt val för att identifiera agens vid klinisk misstanke om djuret inte har antibiotikabehandlats. Prov tas företrädesvis vid kliniska symtom, men kan även tas ett par dagar till någon vecka efter febern har försvunnit. 

Analysresultat fås vanligtvis inom en till två dagar.

Pris 595 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Serologi

Parprov (två serumprover tagna med en till två veckors mellanrum) kan ge en laboratoriediagnos för granulocytär anaplasmos även om hunden har antibiotikabehandlats. Det första provet ska tas så tidigt i sjukdomsförloppet som möjligt.

Analysresultat svaras ut inom fem arbetsdagar om inte annat är överenskommet med kund. 

För påvisande av antikroppar i serum

Pris 340 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Parprov, tagna med en till två veckors mellanrum

Pris 635 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Utökad titrering upp till sluttiter

Pris 530 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls