Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av babesia hos hund

SVA utför analyser för påvisande av parasiten Babesia sp. eller specifikt Babesia gibsoni.

Serologi

Analys av serum från blodprov för påvisande av antikroppar mot Babesia sp. respektive Babesia gibsoni (framförallt vid export). Minst 0,2 milliliter serum krävs. Båda analyserna utförs med immunoflourescens.

Analyserna utförs vid annt laboratiorium. Sensitiviteten vid kronisk infektion med Babesia sp. uppges vara 95-98 %.

Resultat erhålls normalt inom en vecka.

Pris 610 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

PCR

En analys med PCR-teknik för påvisande av DNA från parasiten, vilket betyder att parasiten måste finnas med i provet för att kunna påvisa infektion.

Analysen utförs på blod i EDTA-rör.

Resultat erhålls inom en till två veckor.

Pris 710 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Blodutstryk

Babesia sp. kan påvisas i blodktustryk. Utstryket färgas med Giemsa eller Ackridinorange. Störst är chansen att detektera trofocoiter av Babesia i den akuta fasen av infektionen.

Laboratoriet föredrar att få både blodutstryk och EDTA-blod. Resultat erhålls inom två till tre arbetsdagar. 

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls