Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av borrelios hos hund

SVA utför analys av Borrelios (orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi) med två olika tekniker, serologi och PCR.

 Foto: Bengt Ekberg/SVA

Serologi

För påvisande av antikroppar i serum
Pris 540 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Parprov, tagna med två till fyra veckors mellanrum
Pris 635 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Utökad titrering upp till sluttiter
Pris 530 kr (exkl. exp.avgift och moms)  

Borrelia och Anaplasma
Pris 515 kr (exkl. exp.avgift och moms)  

PCR

För påvisande av DNA från bakterien i framför allt vävnad
Pris 595 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Resultat erhålls inom fem arbetsdagar, om inte annat är överenskommet med kund

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls