Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av leptospira hos hund

SVA utför analys för påvisande av leptospira hos hund.

Foto: Bengt Ekberg SVA

Serologi

För påvisande av antikroppar i serum, en serotyp, på frisk individ till export/utlandsresa, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen.

Pris 460 kr (exkl. exp.avgift och moms).

För påvisande av antikroppar i serum vid sjukdomsmisstanke analyseras proven med mikroagglutinationtest (MAT) levande antigen för de nio (9) mest relevanta serovarerna för svenska och europeiska förhållanden.

Pris 600 kr nio serotyper (exkl. exp.avgift och moms).

Analystid

Resultat för serologisk analys av Leptospira är normalt inom fem arbetsdagar efter provets ankomst till SVA. Kontakta SVA vid önskemål om snabbare analys.

För att laboratoriet ska ha möjlighet att rapportera resultatet inom fem arbetsdagar krävs följande information på remissen:

 • Analysorsak (exempelvis sjukdomsmisstanke, export, hälsokontroll)
   - Om sjukdomsmisstanke, ange anamnes
   - Om export av djur, ange exportdatum
 • Vaccinationshistorik
 • Eventuell vistelse utomlands

Odling   

För påvisande av Leptospira i blod, urin eller organdelar.
Observera! Kontakta alltid laboratoriet innan provet tas!

Skicka in materialet i specialmedium för Leptospira (EMJH), se provtagningsinstruktion för mer information.

Pris 1350 kr (exkl. exp.avgift och moms)

PCR

För påvisande av patogen leptospira i blod, urin eller organdelar.

Pris 595 kr (exkl exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls