Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Parasitpaket hos hund

SVA utför analys avseende mag- tarmparasiter och luftvägsparasiter i träckprov. Det finns flera olika parasiter som kan vara orsaken till diarré och/eller hosta hos hund.

Det finns flera olika parasiter som kan orsaka diarré och/eller hosta hos hund. Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA har därför tagit fram två parasitpaket med olika analyser för att täcka in de vanligaste parasiterna som orsakar diarré och hosta hos hund.

Paket: Mag-tarmparasiter

Provmaterial: färsk träck cirka 3-4 matskedar i dubbla plastpåsar.

  • Spolmask, hakmask, piskmask och koccidier (Isospora spp). Flotation.
  • Giardia och Cryptosporidium. Immunoflouorescens.
  • Bandmask. Inspektion.

Pris 550 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Paket: Luftvägsparasiter

Provmaterial: träck från tre dagar, cirka 3-4 matskedarper dag. Förvaras i kylskåp under insamlingen, skickas senast på en onsdag.

  • Spolmask, Oslerus osleri och Capillaria. Flotation med socker/salt.
  • Crenosoma ochFransk hjärtmask (Angiostrongylus sp). Baermans trattmetod.

Pris 620 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Observera! Bandmask är främst en okulär diagnos, därför görs en inspektion. Oslerus osleri konstateras främst vid okulär besiktning med endoskopi.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls