Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av parasiter i träckprov från katt

SVA utför analys avseende endoparasiter i bland annat mage, tarm och lunga för påvisande av ägg eller larver av maskar samt förekomst av protozooer (encelliga organismer) hos katt.

Ett parasitprov innan avmaskning visar vilket preparat som är lämpligast att använda. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Träckprov, flotationsteknik

Det är en kvalitativ analysen som främst påvisar ägg av spolmask och koccidier. Analysen kan utföras på individuella prov eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov, se provtagningsinstruktionen).

Analysen utförs varje helgfri vardag.

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Giardia och kryptosporidier

Det är en kvalitativ träckprovsanalys för påvisande av cystor av giardia och oocystor av kryptosporidier (Giardia sp. och Cryptosporidium sp.) med tekniken immunofluorescens (IF).

Analysen utförs varje helgfri vardag.

Pris 240 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Lungmask

För analys av lungmask ska träckprov tas tre dagar i följd. Observera att prov för lungmask bör skickas i början av veckan så att provet anländer till SVA senast torsdag.

Analysen tar ett dygn innan avläsning kan göras.

Pris 335 kr (exkl.exp.avgift och moms)

Tritrichomonas foetus

Analysen utförs med PCR-teknik för påvisande av nukleinsyra av Tritrichomonas foetus.
T. foetus är en encellig parasit som påvisas framförallt i prov från katter med långvarig diarré.

Observera att träckprov som skickas in bör vara fritt från kattsand.

Resultat erhålles inom två till tre arbetsdagar.

Pris 440 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Träckprov, sedimentationsteknik

Det är en kvalitativ analys som lämpar sig för att påvisa exempelvis protozooer som Giardia sp. och Entamoeba sp.

Analysen kan utföras på individuella prov eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov, se provtagningsinstruktionen)

Analysen  utförs varje helgfri vardag.

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Träckprov, makroskopisk inspektion

Kvalitativ analys för att påvisa bandmaskleder, så kallade proglottider.

Analysen utförs kostnadsfritt tillsammans med någon av de ovanstående analyserna.

Fler träckprovsanalyser

Se parasitpaket

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls