Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av Tritrichomonas och Giardia

SVA utför en kombination av analyser för påvisande av de två vanligaste protozoerna i träck, Tritrichomonas foetus och Giardia intestinalis, med PCR-teknik respektive Immunofluorescens (IF).

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Kronisk diarré orsakad av parasiter är ett vanligt problem bland grupphållna katter. Inte sällan är encelliga parasiter, så kallade protozoer, orsak till diarréproblem.

Symtom

Tritrichomonas och giardia orsakar varierande grader av symtom, från inga alls till kraftiga infektioner, där illaluktande lös avföring kan ses/märkas flera gånger om dagen. 

Katter som lider av parasitorsakad diarré är smittsamma men även symtomfria katter kan föra smittan vidare. Dessa "bärare" kan emellertid själva insjukna vid stress eller sjukdom. Parasitära diarréer återfinns främst inom avelsverksamhet, där katter hålls i grupper på begränsad yta och ofta i blandade åldrar.

Analysresultat erhålls inom tre arbetsdagar. 

Pris 640 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls