Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bovin virusdiarrévirus (BVDV)

SVA utför analys för påvisande av Bovin virusdiarrévirus (BVDV).

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Serologi

En analys för påvisande av antikroppar i serum och mjölk. Minst 0,2 mL serum krävs.

Analysen utförs med en ELISA-teknik.

Svar erhålls inom en till två dagar.

Pris 345 kr (exkl. exp.avgift och moms). 

Analysen kan kombineras med en IPX-analys för påvisande av antigen om negativt serologiskt resultat erhålls vid misstanke om smitta eller för att utesluta smitta.

Svar erhålls efter cirka en vecka.

Pris 345 kr (exkl. exp.avgift och moms).

PCR

En analys för påvisande av virusnukleinsyra i sperma, serum eller blod i EDTA-rör samt organ.

Analysen utförs med en PCR-teknik.

Svar erhålls inom en till två dagar.

Pris 595 kr (exkl. exp.avgift och moms). 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls