Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av lungmask hos nötkreatur

SVA utför analys för påvisande av antikroppar mot lungmask, Dictyocaulus viviparus, i serum.

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Veterinär vid SVA kan i samband med analys hjälpa till att svara på frågor om lungmask samt ge råd om provtagning och avmaskning. Provsvar och vidare åtgärder diskuterar du med din besättningsveterinär.

Analysen utförs av underleverantör. Analysresultat erhålles efter tio till tolv dagar.

Pris 320 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls