Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av mastit hos nötkreatur

SVA utför analyser för påvisande av mastit i mjölkprover, miljöprover och bakteriestammar från hela landet.
Foto: Bengt Ekberg/SVA

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Kvalitetssäkra dina mastitprover - delta i vår ringtest. Läs mer här.

Bakteriologisk odling: Veterinär avläsning, maldi-toftypning och artbestämning av KNS.

Mastitbakteriologisk undersökning, odling

Vi odlar mjölkprover och typar bakterier ner till speciesnivå. Penicillinkänslighet testas för alla stafylokocker. Vid högt CMT och ingen växt görs alltid en utökad undersökning. Veterinär finns med vid bedömning av proverna.

Ta proverna så aseptiskt som möjligt för bästa möjliga provkvalitet.

Resultat erhålls inom två till fem dagar via e-post och resultaten överförs, om så önskas, direkt till Växa Sverige. Preliminärsvar skickas varje dag.

Verifiering och typning av bakteriestammar

Vi typar isolerade stammar som skickas in på platta, bakteriologisk typning av isolat från mjölk. Tänk på att alltid ange frågeställning. Penicillinkänslighet testas för alla stafylokocker om ytterligare resistensundersökning önskas så ange det på remissen.

Celltalsmätning

Vi utför celltalsmätning med hjälp av DCC på mjölkprover från får och get.

Analysen utförs vanligen samma dag och svar skickas via e-post.

Detektion av mastitpatogener, PCR

Vid riktad frågeställning vad gäller Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae eller Mycoplasma bovis finns en speciell PCR-undersökning. Analysen kan göras på individprover eller på tankmjölk. Det bästa är om proverna tas i bronopolbehandlade mjölkrör som kan beställas från SVA.

Analysen utförs på torsdagar. Resultatet erhålls som regel dag. Svaren skickas via e-post och alla resultat överförs om kunden önskar till Växa Sverige.

Miljöprov

Analys av miljöprover till exempel spån eller prover tagna från mjölkningsutrustning. Ange tydligt på remissen vad frågeställningen är.

NamnExkl. momsInkl. moms
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur 170 kr 212,50 kr
Mastitbakteriologisk undersökning, 2 juverdelar per djur, pris per prov 159 kr 198,75 kr
Mastitbakteriologisk undersökning, 3 juverdelar per djur, pris per prov 130 kr 162,50 kr
Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov 110 kr 137,50 kr
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk 235 kr 293,75 kr
Celltalsmätning 65 kr 81,25 kr
Detektion av mastitpatogener (Strept agalactiae, Staf aureus och M bovis), PCR 620 kr 775 kr
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener 495 kr  618,75 kr
     
Expeditionsavgift 25 kr 31,25 kr


En expeditionsavgift tillkommer per beställning. (Vid månadsfakturering tillkommer ingen expeditionsavgift.)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls