Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av mastit hos nötkreatur

SVA utför analyser för påvisande av mastit i mjölkprover, miljöprover och bakteriestammar från hela landet.
Foto: Bengt Ekberg/SVA

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Kvalitetssäkra dina mastitprover - delta i vår ringtest. Läs mer här.

Bakteriologisk odling: Veterinär avläsning, maldi-toftypning och artbestämning av KNS.

Odling

Vi odlar mjölkprover och typar bakterier ner till speciesnivå. Penicillinkänslighet testas för alla stafylokocker. Vid högt CMT och ingen växt görs alltid en utökad undersökning. Veterinär finns med vid bedömning av proverna.

Ta proverna så aseptiskt som möjligt för bästa möjliga provkvalitet.

Resultat erhålls inom två till fem dagar via e-post och resultaten överförs, om så önskas, direkt till Växa Sverige. Preliminärsvar skickas varje dag.

Pris

1 juverdel 165 kr per djur (exkl. exp.avgift och moms)
2 juverdelar 150 kr per djur/prov (exkl. exp.avgift och moms)
3 juverdelar 125 kr per djur/prov
(exkl. exp.avgift och moms)
4 juverdelar 100 kr per djur/prov
(exkl. exp.avgift och moms).

Priserna gäller förutsatt att juverdelarna kommer från samma djur.

Utökad resistensbestämning 250 kr (exkl. exp.avgift och moms).

Verifiering och typning av bakteriestammar

Vi typar isolerade stammar som skickas in på platta. Tänk på att alltid ange frågeställning. Penicillinkänslighet testas för alla stafylokocker om ytterligare resistensundersökning önskas så ange det på remissen.

Pris 225 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Utökad resistensbestämning 250 kr (exkl. exp.avgift och moms).

Verifiering av Staphylococus aureus-stammar

Om frågeställningen enbart är Staphylococcus aureus för inskickade stammar så finns den här lite billigare undersökningen. Penicillinkänslighet testas alltid om stammen är en Staphylococcus aureus.

Pris 165 kr (exkl. exp.avgift och moms).

PCR

Vid riktad frågeställning vad gäller Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae eller Mycoplasma bovis finns en speciell PCR-undersökning. Analysen kan göras på individprover eller på tankmjölk. Det bästa är om proverna tas i bronopolbehandlade mjölkrör som kan beställas från SVA.

Analysen utförs på torsdagar. Resultatet erhålls som regel dag. Svaren skickas via e-post och alla resultat överförs om kunden önskar till Växa Sverige.

Pris 500 kr (exkl. exp.avgift och moms).

Miljöprover

Analys av miljöprover till exempel spån eller prover tagna från mjölkningsutrustning. Ange tydligt på remissen vad frågeställningen är.

Pris 420 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls