Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av Q-feber hos nötkreatur

SVA utför analys för påvisande av bakterien Coxiella burnetti.

Foto: SVA

Serologi

En analys för påvisande av Q-feber (Coxiella burnetti) antikroppar med CFT-test.

Analysen svaras ut inom en vecka.

PCR

En analys med PCR-teknik för påvisande av DNA från bakterien.

Diagnostik görs på del av placenta, maginnehåll från foster eller från en vaginalsvabb (e-svabb). Bakterien går även att detektera i mjölk från enskilda djur eller tankmjölk.

Analysen svaras ut inom en vecka.

 

NamnExkl. momsInkl. moms
Serologi 600 kr 750 kr
PCR 1075 kr 1343,75 kr
     
Expeditionsavgift 25 kr 31,25 kr


En expeditionsavgift tillkommer per beställning. (Vid månadsfakturering tillkommer ingen expeditionsavgift.)

Hos får och get påvisas bakterien framför allt vid förlossning i efterbörden, efter förlossning i vaginalflytningar och i aborterade foster. Bakterien utsöndras även i träcken. Hos kor utsöndras C burnetti framför allt i mjölken, men även vid förlossning och i träck. I mjölkkobesättningar kan ett tankmjölksprov visa om bakterien finns i besättningen. För att ställa diagnosen fruktsamhetsstörning på grund av Q-feber på en enskild individ krävs att bakterien påvisas i placenta eller maginnehåll från foster.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls