Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av parasiter i träckprov från nötkreatur

SVA utför analyser avseende parasiter i mage, tarm och lunga för påvisande av ägg eller larver av maskar samt förekomst av protozoer (encelliga organismer) hos nötkreatur.

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Provsvar och vidare åtgärder diskuterar du med din besättningsveterinär. Veterinär vid SVA kan i samband med analys hjälpa till att svara på frågor om parasiter samt ge råd om provtagning och avmaskning. 

Analyser

Kvantitativ, träckprov

Analys utförs med en modifierad McMastermetod som påvisar ägg av mag-tarmnematoder och koccidieoocystor (epg/opg). Analysen kan utföras på individuella prov eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Pris 295 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Odling och typning av larver

Odling och artbestämning av larver för att undersöka förekomst av stora löpmagsmasken Haemonchus contortus hos idislare. Odlingen tar 14 dagar och utförs tillsammans med ovanstående kvantitativa undersökning.

Pris 245 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Protozoocystor av Giardia och kryptosporidier

Analys utförs med teknik immunofluorescens (IF).

Pris 240 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Stora leverflundran (Fasiola), träckprov

Specifik analys för påvisande av stora leverflundran. Analys kan utföras per individ eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov). 

Pris 400 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Lungmask, träckprov

Analys utförs med Baermannteknik som påvisar lungmasklarver. Analys kan utföras per indivd eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov). 

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Sedimentation, träckprov

Påvisar ägg som inte kan påvisas med en McMastermetod, till exempel påvisas piskmask och hårmask. Även ägg av lilla leverflundran samt larver av små lungmaskar påvisas. Analys kan utföras per individ eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Observera att

  • Ostertagios hos nötkreatur genererar äggproduktion under cirka två månader efter infektion för att sedan avta. Löpmagsskadorna hos förstagångsbetare undersöks säkrast med plasmapepsinogenbestäming. 
  • Kryptosporidier förekommer i påvisbar mängd framför allt hos späda djur.
  • Lungmask hos nötkreatur drabbar hela djurflocken på ett bete oavsett ålder. Individuella träckprov tas från fem - tio djur. Analys på samlingsprov omfattande två - tre djur kan också utföras, då behövs 100-150 gram träck per djur. Prov tas helst rektalt för att undvika kontamination med frilevande nematoder. Larver kan påvisas tidigast tre - fem veckor efter infektion. Serologisk lungmaskundersökning med ELISA-teknik kan vara att föredra.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls