Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rättsentomologi - insekter som bevismaterial

Entomologi är vetenskapen om insekter. Rättsentomologi eller forensisk entomologi är när insekter analyseras i samband med ett rättsfall.

Foto: Anders Lindström/SVA

I Sverige används rättsentomologi framförallt för att bestämma tidpunkten när människor avlidit eller djur dött. Det går också att avgöra hur gamla såren är på vanvårdade djur.
Kort tid efter att döden inträtt koloniseras kroppar av insekter. Ofta kommer spyflugor först och efterhand följs de av andra insekter. En rättsentomolog avgör vilken art insekterna tillhör och vilken ålder de har och kan med hjälp av temperaturdata räkna ut hur lång tid som förflutit sedan dödsfallet.
De insekter som befinner sig på en död kropp eller i ett sår fungerar alltså som en klocka som kan tolkas av rättsentomologen.

I den rättsentomologiska forskningen vid SVA studeras framför allt spyflugor och hur olika grupper av insekter avlöser varandra i döda djurkroppar.

Rättstafonomi

Kroppar ruttnar efter döden och till slut finns bara skelettet kvar. Studier av de kemiska, fysiska och biologiska processer som ruttnande kroppar genomgår kallas rättstafonomi. De viktigaste faktorerna som påverkar processerna är omgivningens temperatur och hur aktiva insekterna är.

I den rättstafonomiska forskningen vid SVA karaktäriseras hur förruttnelsen förändrar djurs och människors kroppar. Detta kan kopplas ihop med rättsentomologiska fall och frågor. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls