Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Allmän och separat kremering av djur samt destruktion

SVA erbjuder både allmän och separat kremering av djur. Vi har en miljövänlig destruktionsanläggning med två krematorieugnar i drift. En liten för separatkremering av smådjur och en större ugn där vi kan ta stora djur för allmänkremering eller material för destruktion. Den stora ugnen kan även användas för separatkremering av hästar. 

SVA hjälper dig att kremera ditt djur. Foto: Peter Holmberg/SVA

Värdig/etisk hantering av djurkroppar

Kremeringen av djurkroppar är en etisk och ren hantering som vi vet att djurägare vill ha. Självklart får hundleksak, filt, hästsko, grimma, blommor med mera följa med djuret i kremeringen.

Miljö

Vår anläggning är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och med hänsyn till vår miljö använder vi oss av rapsolja (RME) som stödbränsle.

Separatkremering

Vid separatkremering av ett djur, hanteras djuret enskilt under hela processen. Separatkremeringsugnen rengörs/askas ur mellan kremeringarna för att säkerställa att endast aska från det enskilda djuret återlämnas till djurägaren. Askan levereras i träurnor direkt till djurägaren om så önskas, utan extra kostnad.

Bränning av annat material

I SVA:s destruktionsanläggning går det bra att bränna annat material än djurkroppar som medföljer kroppen (emballage, bandage med mera). SVA kan även bränna övrigt emballage och biologiskt avfall från djursjukhusen, till exempel avfall från operationer.

Ett transportdokument (pdf) ska fyllas i och medfölja varje leverans. Transportdokumentet kan också fyllas i vid inlämning på SVA.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls