Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt
Visa pris med moms
Artikelgrupp: LD undersökning(760)
Artikelnr: D130042
Namn: Pasteurella multocida-toxin (11-20 prover, pris totalt)
Djurslag: Gris
Diagnostik: Bakteriologi
Pris exkl moms: 2415,00
Enhet: 11-20 st
Ackreditering: