Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analyser andra djurslag

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-12-12

Aerob bakteriologisk odling samt Mykologisk undersökning
Flera
Bakteriologi
D110095
765,00
Allmän kremering stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
17,00
Allmän kremering stordjur > 250 kg
Flera
Patologi
D153007
3871,00
Allmän kremering stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
2946,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
600,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
250,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
595,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
475,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
250,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
550,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
250,00
Bluetonguevirus (BTV) (blod), antikroppar
Flera
Virologi
D140711
345,00
Bluetonguevirus (BTV) (mjölk), antikroppar
Flera
Virologi
D140714
345,00
Bluetonguevirus (Pan-BTV), PCR
Flera
Virologi
D142712
595,00
Borrelia burgdorferi i kombination med Anaplasma phagocytophilum, IFA
Flera
Bakteriologi
D113063
515,00
Borrelia burgdorferi, PCR
Flera
Bakteriologi
D113002
595,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
64,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
520,00
Chronic wasting disease (CWD), fallvilt (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190045
1570,00
Chronic wasting disease (CWD), rutin (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190043
860,00
Chronic wasting disease (CWD), skalle rutin (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190038
2100,00
Chronic wasting disease (CWD), skalle snabb (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190042
2270,00
Chronic wasting disease (CWD), snabb (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190044
1190,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
903,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
595,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
743,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
17,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
700,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
800,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1150,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
410,00
Encephalitozoon cuniculi (CIA), kanin
Andra djurslag
Parasitologi
D160320
355,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
335,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1040,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
181,00
Giardia och Cryptosporidium
Flera
Parasitologi
D160504
6100,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
240,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
61,00
Histologisk undersökning helt fixerat hjärta/hjärna eller fler än en juverdel
Flera
Patologi
D152017
1500,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
844,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
920,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
844,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
325,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Influensavirus A (SIV), antikroppar
Andra djurslag
Virologi
D141287
345,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
150,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1227,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
595,00
Kremering smådjur & zoodjur < 10 kg, st pris
Flera
Patologi
D153008
216,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
400,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
610,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Mag- tarmparasiter (reptiler/amfibier), träck
Djurparksdjur,Andra djurslag
Parasitologi
D160130
560,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
335,00
Minkastrovirus, PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140300
595,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
120,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
595,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
270,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
470,00
Mycoplasma pulmonis, PCR
Andra djurslag
Bakteriologi
D113088
595,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4265,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
620,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
515,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
250,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1290,00
Myxomavirus (kaninpest), PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140172
595,00
Obduktion smådjur, fågel, kanin
Andra djurslag
Patologi
D150024
1526,00
Obduktion, gnagare
Andra djurslag
Patologi
D150030
1526,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
973,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1350,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
335,00
Paratuberkulos, träck/vävnad, PCR
Flera
Bakteriologi
D114033
1130,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1100,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
530,00
Plasmacytos (AMDV), PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D141961
900,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
120,00
Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV), (kaningulsot), antikroppar
Andra djurslag
Virologi
D140990
330,00
Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV), (kaningulsot), PCR
Andra djurslag
Virologi
D140173
800,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
285,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
10765,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2228,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
7770,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5909,00
Salmonella konfirmering av stam, PCR
Andra djurslag
Bakteriologi
D112014
920,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
305,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
305,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
975,00
Separatkremering smådjur <1kg
Andra djurslag
Patologi
D153014
582,00
Separatkremering smådjur 1- 10 kg
Flera
Patologi
D153003
1182,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
84,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
79,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
300,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
950,00
Träckprovsanalys, kameldjur
Andra djurslag
Parasitologi
D160137
375,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
145,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
711,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
74,00
West Nile virus, nukleinsyra
Häst,Andra djurslag
Virologi
D142610
595,00
White Spot Syndrome Virus, nukleinsyra
Andra djurslag
Virologi
D142182
enl, ök
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1135,00
Virusdiarrevirus (BVDV), antikroppar
Flera
Virologi
D142150
345,00
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
D140064
595,00
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
D142400
345,00
VTEC O121
Nötkreatur,Andra djurslag
Bakteriologi
D112019
700,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
79,00