Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analyser andra djurslag

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-11-18

Aerob bakteriologisk odling samt Mykologisk undersökning
Flera
Bakteriologi
D110095
890,00
Allmän kremering per djur, stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
18,00
Allmän kremering per djur, stordjur > 250 kg
Flera
Patologi
D153007
4064,00
Allmän kremering per djur, stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
3093,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
650,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
295,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
620,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
495,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
295,00
Biopsier fler än tre (3) per styck
Flera
Patologi
D152001
142,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
570,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
295,00
Bluetonguevirus (BTV) (blod), antikroppar
Flera
Virologi
D140711
345,00
Bluetonguevirus (BTV) (mjölk), antikroppar
Flera
Virologi
D140714
345,00
Bluetonguevirus (Pan-BTV), PCR
Flera
Virologi
D142712
620,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
66,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
540,00
Chronic wasting disease (CWD), fallvilt I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190045
1660,00
Chronic wasting disease (CWD), prioriterad I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190044
1230,00
Chronic wasting disease (CWD), rutin I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190043
890,00
Chronic wasting disease (CWD), skalle rutin I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190038
2220,00
Chronic wasting disease (CWD), skalle snabb (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190042
2380,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
930,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
620,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
132,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
802,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
18,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
720,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
825,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1185,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
430,00
Encephalitozoon cuniculi, antikroppar (IF), kanin
Andra djurslag
Parasitologi
D160320
370,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
350,00
Fixerad del av juver fler än 1 spene.
Flera
Patologi
D152018
1620,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
600,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
186,00
Giardia och Cryptosporidium, slam- och avloppsvatten
Flera
Parasitologi
D160504
6300,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
260,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
61,00
Histologisk undersökning helt fixerat hjärta/hjärna eller öga
Flera
Patologi
D152017
1620,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
912,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
142,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
710,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
568,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
994,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
912,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
426,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
284,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
335,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
930,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
806,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
155,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1264,00
Kremering per djur, smådjur & zoodjur upp till 12 kg, st pris
Flera
Patologi
D153008
227,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
415,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
725,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
930,00
Minkastrovirus, PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140300
620,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
125,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
280,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
490,00
Mycoplasma pulmonis, PCR
Andra djurslag
Bakteriologi
D113088
620,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4815,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
695,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
595,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
295,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1400,00
Myxomavirus (kaninpest), PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140172
620,00
Obduktion smådjur, fågel, kanin
Andra djurslag
Patologi
D150024
1679,00
Obduktion, gnagare
Andra djurslag
Patologi
D150030
1679,00
Paket 1:Histologisk undersökning av biopsier (1-3 st) och cytologi (3 glas) från samma patologiprocess
Flera
Patologi
D152028
1050,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1458,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
370,00
Paratuberkulos, träck/vävnad, PCR
Flera
Bakteriologi
D114033
1175,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1145,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
550,00
Plasmacytos (AMDV), PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D141961
940,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
125,00
Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV), (kaningulsot), antikroppar
Andra djurslag
Virologi
D140990
330,00
Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV), (kaningulsot), PCR
Andra djurslag
Virologi
D140173
830,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
295,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
11293,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2339,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
8158,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
6204,00
Salmonella konfirmering av stam, PCR
Andra djurslag
Bakteriologi
D112014
950,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
320,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
320,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1200,00
Separatkremering smådjur <1kg
Andra djurslag
Patologi
D153014
611,00
Separatkremering smådjur 1- 10 kg
Flera
Patologi
D153003
1241,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
324,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
87,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
81,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
126,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
309,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160105
350,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160147
350,00
Träckprovsanalys, Stolls teknik
Andra djurslag
Parasitologi
D160137
390,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
155,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
725,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
76,00
West Nile virus, nukleinsyra
Häst,Andra djurslag
Virologi
D142610
620,00
White Spot Syndrome Virus, nukleinsyra
Andra djurslag
Virologi
D142182
620,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1200,00
Virusdiarrevirus (BVDV), antikroppar
Flera
Virologi
D142150
345,00
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
D140064
620,00
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
D142400
400,00
VTEC O121
Nötkreatur,Andra djurslag
Bakteriologi
D112019
900,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
81,00