Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Andra djurslag - parasitologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-11-17

Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
430,00
Encephalitozoon cuniculi, antikroppar (IF), kanin
Andra djurslag
Parasitologi
D160320
370,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
350,00
Giardia och Cryptosporidium, slam- och avloppsvatten
Flera
Parasitologi
D160504
6300,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
260,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
415,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
370,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160105
350,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160147
350,00
Träckprovsanalys, Stolls teknik
Andra djurslag
Parasitologi
D160137
390,00