Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Andra djurslag - virologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-12-13

Bluetonguevirus (BTV) (blod), antikroppar
Flera
Virologi
D140711
345,00
Bluetonguevirus (BTV) (mjölk), antikroppar
Flera
Virologi
D140714
345,00
Bluetonguevirus (Pan-BTV), PCR
Flera
Virologi
D142712
620,00
Chronic wasting disease (CWD), fallvilt I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190045
1660,00
Chronic wasting disease (CWD), prioriterad I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190044
1230,00
Chronic wasting disease (CWD), rutin I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190043
890,00
Chronic wasting disease (CWD), skalle rutin I analysen ingår 2 st. ELISA
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190038
2220,00
Chronic wasting disease (CWD), skalle snabb (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190042
2380,00
Minkastrovirus, PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140300
620,00
Myxomavirus (kaninpest), PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140172
620,00
Plasmacytos (AMDV), PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D141961
940,00
Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV), (kaningulsot), antikroppar
Andra djurslag
Virologi
D140990
330,00
Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV), (kaningulsot), PCR
Andra djurslag
Virologi
D140173
830,00
West Nile virus, nukleinsyra
Häst,Andra djurslag
Virologi
D142610
620,00
White Spot Syndrome Virus, nukleinsyra
Andra djurslag
Virologi
D142182
620,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1200,00
Virusdiarrevirus (BVDV), antikroppar
Flera
Virologi
D142150
345,00
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
D140064
620,00
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
D142400
400,00