Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Får - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-11-13

+ 1 serotyp (i kombination med D113017), (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113103
105,00
Allmän kremering per djur, stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
18,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
945,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
650,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
295,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
620,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
495,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
295,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
235,00
Biopsier fler än tre (3) per styck
Flera
Patologi
D152001
142,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
570,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
295,00
Border Disease Virus (BDV), antikroppar
Får,Get
Virologi
D142151
345,00
Border Disease Virus (BDV), virusisolering IPX
Får,Get
Virologi
D142401
345,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
515,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
420,00
Brucella melitensis, antikroppar (CFT)
Får,Get
Bakteriologi
D113050
515,00
Brucella melitensis, antikroppar (RBT)
Får,Get
Bakteriologi
D113049
420,00
Brucella ovis, antikroppar (CFT)
Får,Get
Bakteriologi
D113013
515,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
66,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
540,00
Celltalsmätning
Flera
D130140
65,00
Chlamydia/Chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
D114015
620,00
Chlamydophila abortus, antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
D114013
470,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
930,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
620,00
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
620,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
132,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
802,00
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
385,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
18,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag <20 kg 1-3 djur eller per kull
Flera
Patologi
D150103
108,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag >300 kg
Flera
Patologi
D150100
1239,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 20-120 kg
Flera
Patologi
D150102
233,00
Dichelobacter nodosus (fotröta), PCR
Får,Get
Bakteriologi
D111046
620,00
Dichelobacter nodosus, PCR, (virulensbestämning)
Får,Get
Bakteriologi
D113076
315,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
720,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
825,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1185,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
430,00
Elakartad katarralfeber (MCF), PCR
Flera
Virologi
D140401
620,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
350,00
Fixerad del av juver fler än 1 spene.
Flera
Patologi
D152018
1620,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
600,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
186,00
Giardia och Cryptosporidium, slam- och avloppsvatten
Flera
Parasitologi
D160504
6300,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
260,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
61,00
Histologisk undersökning helt fixerat hjärta/hjärna eller öga
Flera
Patologi
D152017
1620,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
912,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
142,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
710,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
568,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
994,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
912,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
426,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
284,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
335,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
930,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
806,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
155,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1264,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
550,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
415,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
725,00
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
D160101
350,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
930,00
Maedi-Visna/Caprin artrit-encefalitvirus, antikroppar
Får
Virologi
D141871
345,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
170,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
D120301
159,00
Mastitkit, 1 juverdel (provtag.material)
Får,Get
634111
30,00
Mastitkit, 4 juverdelar (provtag.material)
Får,Get
634114
65,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener
Flera
Bakteriologi
D120400
495,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
125,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
280,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
490,00
Mycoplasma agalactiae, CFT
Får,Get
Bakteriologi
D114047
580,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4815,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
695,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
595,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
295,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1400,00
Obduktion del av kropp
Flera
Patologi
D150053
2418,00
Obduktion del av kropp lantbr.djur
Flera
Patologi
D150055
1500,00
Obduktion foster/kull
Får,Get
Patologi
D150039
2372,00
Obduktion får/get, vuxna
Får,Get
Patologi
D150037
2851,00
Obduktion lamm/killing 1:a året 1-3 st.
Får,Get
Patologi
D150038
2372,00
Paket 1:Histologisk undersökning av biopsier (1-3 st) och cytologi (3 glas) från samma patologiprocess
Flera
Patologi
D152028
1050,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1458,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
370,00
Parasitologi träck, räkning ägg/oocystor (McMaster)
Flera
Parasitologi
D160100
310,00
Paratuberkulos, träck/vävnad, PCR
Flera
Bakteriologi
D114033
1175,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1145,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
550,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
125,00
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, CFT
Flera
Bakteriologi
D113024
600,00
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
1075,00
Resistensbestämning av Fusobacterium spp
Flera
Bakteriologi
D200004
860,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
295,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
11293,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2339,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
8158,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
6204,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
320,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
320,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1200,00
Schmallenbergvirus (SBV) titrering, antikroppar
Får,Nötkreatur
Virologi
D140014
650,00
Schmallenbergvirus (SBV), nukleinsyra
Flera
Virologi
D140011
620,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
324,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
87,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
81,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
126,00
Stor löpmagsmask (Haemonchus), odling
Flera
Parasitologi
D160124
255,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
309,00
Totalprotein, >4 djur pris/st
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130011
80,00
Totalprotein, 1-4 djur
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130010
400,00
Träckprovsanalys
Flera
Parasitologi
D160105
350,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
155,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
725,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
76,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1200,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
850,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
850,00
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
D112029
970,00
VTEC O103
Flera
Bakteriologi
D112003
900,00
VTEC O111
Flera
Bakteriologi
D112004
900,00
VTEC O145
Flera
Bakteriologi
D112005
900,00
VTEC O157 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112000
625,00
VTEC O26 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112002
625,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
81,00
Övervakning i fårbesättning (3 samlingsprov), träck (OBS! priset är per samlingsprov!)
Får
Parasitologi
D160140
345,00