Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Får - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-12-12

Allmän kremering stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
17,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
850,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
600,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
250,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
530,00
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
340,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
595,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
475,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
250,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
225,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
550,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
250,00
Border Disease Virus (BDV), antikroppar
Får,Get
Virologi
D142151
345,00
Border Disease Virus (BDV), virusisolering IPX
Får,Get
Virologi
D142401
345,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
475,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
420,00
Brucella melitensis, antikroppar (CFT)
Får,Get
Bakteriologi
D113050
475,00
Brucella melitensis, antikroppar (RBT)
Får,Get
Bakteriologi
D113049
420,00
Brucella ovis, antikroppar (CFT)
Får,Get
Bakteriologi
D113013
460,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
64,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
520,00
Chlamydia/Chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
D114015
595,00
Chlamydophila abortus, antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
D114013
440,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
903,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
595,00
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
595,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
743,00
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
370,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
17,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag <20 kg
Flera
Patologi
D150103
105,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 20-80 kg
Flera
Patologi
D150102
226,00
Dichelobacter nodosus (fotröta), PCR
Får,Get
Bakteriologi
D111046
595,00
Dichelobacter nodosus, PCR, (virulensbestämning)
Får,Get
Bakteriologi
D113076
300,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
700,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
800,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1150,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
410,00
Elakartad katarralfeber (MCF), PCR
Flera
Virologi
D140401
595,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
335,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1040,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
181,00
Genotypning av priongenen (hjärna), sekvensering
Får
Virologi
D140294
1700,00
Genotypning av priongenen, sekvensering
Får
Virologi
D140290
1030,00
Giardia och Cryptosporidium
Flera
Parasitologi
D160504
6100,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor, träck
Flera
Parasitologi
D160115
240,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
737,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
839,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
880,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1043,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
962,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1146,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
992,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1207,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
61,00
Histologisk undersökning helt fixerat hjärta/hjärna eller fler än en juverdel
Flera
Patologi
D152017
1500,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
844,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
920,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
844,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
325,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Jästsvamp, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
150,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1227,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
595,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
460,00
Leptospira antikroppar, extra serotyp (MAT), (endast i kombination med D113017) pris/extra serotyp
Flera
Bakteriologi
D113103
100,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
400,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
610,00
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
D160101
335,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Maedi-Visna/Caprin artrit-encefalitvirus, antikroppar
Får
Virologi
D141871
345,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
335,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
165,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
D120301
150,00
Mastitkit 1 djur (provtag.material)
Får,Get
634111
30,00
Mastitkit 4 djur (provtag.material)
Får,Get
634114
65,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener
Flera
Bakteriologi
D120400
420,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
120,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
595,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
270,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
470,00
Mycoplasma agalactiae, CFT
Får,Get
Bakteriologi
D114047
580,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4265,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
620,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
515,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
250,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1290,00
Obduktion del av kropp
Flera
Patologi
D150053
2348,00
Obduktion foster/kull
Får,Get
Patologi
D150039
2303,00
Obduktion får/get, vuxna
Får,Get
Patologi
D150037
2768,00
Obduktion lamm/killing 1:a året 1-3 st
Får,Get
Patologi
D150038
2303,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
973,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1350,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
335,00
Paratuberkulos, träck/vävnad, PCR
Flera
Bakteriologi
D114033
1130,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1100,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
530,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
120,00
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, CFT
Flera
Bakteriologi
D113024
575,00
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
1030,00
Resistensbestämning av Fusobacterium spp Fusobacterium spp
Flera
Bakteriologi
D200004
860,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
285,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
10765,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2228,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
7770,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5909,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
305,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
305,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
975,00
Schmallenbergvirus (SBV) titrering, antikroppar
Får,Nötkreatur
Virologi
D140014
610,00
Schmallenbergvirus (SBV), nukleinsyra
Flera
Virologi
D140011
595,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
84,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
79,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
Staphylococcus aureus verifiering från platta
Flera
Bakteriologi
D120821
165,00
Stor leverflundra (Fasciola hepatica), antikroppar, 10 prov (OBS! pris per prov)
Flera
Parasitologi
D160334
330,00
Stor leverflundra (Fasciola hepatica), antikroppar, 20 prov. (OBS! pris per prov)
Flera
Parasitologi
D160335
225,00
Stor leverflundra (Fasciola hepatica), antikroppar, 40 prov. (OBS! pris per prov)
Flera
Parasitologi
D160336
155,00
Stor leverflundra (Fasciola hepatica), antikroppar, 5 prov. (OBS! pris per prov)
Flera
Parasitologi
D160333
365,00
Stor löpmagsmask (Haemonchus), odling
Flera
Parasitologi
D160124
245,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
300,00
Totalprotein, >4 djur pris/st
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130011
80,00
Totalprotein, 1-4 djur
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130010
400,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
950,00
Träckprovsanalys, kvantitativ
Flera
Parasitologi
D160100
295,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
145,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
711,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
74,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1135,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
834,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
834,00
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
D112029
970,00
VTEC O103
Flera
Bakteriologi
D112003
810,00
VTEC O111
Flera
Bakteriologi
D112004
810,00
VTEC O145
Flera
Bakteriologi
D112005
810,00
VTEC O157 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112000
580,00
VTEC O26 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112002
580,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
79,00
Övervakning i fårbesättning (3 samlingsprov), träck (OBS! priset är per samlingsprov!)
Får
Parasitologi
D160140
330,00