Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fisk - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-10-19

Artbestämning av Gyrodactylus spp.
Fisk
Parasitologi
D180010
2017,00
Artbestämning av isolerad parasit (ej Gyrodactylus)
Fisk
Parasitologi
D180018
515,00
Bakteriell njurinflammation (BKD)
Fisk
Bakteriologi
D180004
390,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
64,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
17,00
DNA i vatten (signalkräfta/flodkräfta)
Fisk
Virologi
D180080
595,00
Epizootisk hematopoietisk nekrovirus, nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140740
595,00
Fiskbakteriologisk undersökning
Fisk
Bakteriologi
D180000
475,00
Fiskpatogena virus, en cellinje
Fisk
Virologi
D180007
929,00
Fiskpatogena virus, tre cellinjer
Fisk
Virologi
D180041
1545,00
Fiskpatogena virus, två cellinjer
Fisk
Virologi
D180008
1300,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
181,00
Gyrodactylus spp., 5 fiskar enligt OIE
Fisk
Parasitologi
D180011
1246,00
Gyrodactylus spp., 5 fiskar spritfixerat material
Fisk
Parasitologi
D180013
803,00
Gyrodactylus spp., 60 fiskar enligt OIE
Fisk
Parasitologi
D180012
12889,00
Hantering av otjänligt material
Fisk
Patologi
D180031
527,00
Histopatologisk undersökning, max 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180028
866,00
Histopatologisk undersökning, mer än 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180029
137,00
Immobilisering fisk/skaldjur
Fisk
Flera
D180030
1144,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Infektiöst laxanemivirus (ISAV), nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140741
595,00
Koi herpesvirus, PCR
Fisk
Virologi
D142375
595,00
Kräftpatogena bakterier, odling
Fisk
Bakteriologi
D180005
475,00
Kräftpest, mikroskopi 1-5 kräftor, inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180023
3045,00
Kräftpest, odling 1-2 grundpris inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180021
3045,00
Kräftpest, odling utöver grundpris inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180022
1333,00
Materialuttag, ej enskilda organ < 6 cm. Max 30 fiskar
Fisk
Virologi
D180033
884,00
Materialuttag, enskilda organ <= 500 g. Max 30 fiskar
Fisk
Virologi
D180032
1744,00
Materialuttag, enstaka fisk enskilda organ, ej individdata
Fisk
Flera
D180034
551,00
Materialuttag, kräfta 1-5 grundpris
Fisk
Flera
D180036
1040,00
Materialuttag, kräfta utöver grundpris
Fisk
Flera
D180037
319,00
Materialuttag, mussla 30 st Materialuttag och fixering, musslor, ostron. Öppnande, utskärning av organ
Fisk
Parasitologi
D180057
19982,00
Materialuttag, mussla, 60 st Materialuttag och fixering, musslor, ostron. Öppnande, utskärning av organ
Fisk
Parasitologi
D180058
37080,00
Obduktion, fisk 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180024
870,00
Obduktion, fisk utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180025
414,00
Obduktion, kräfta 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180026
1248,00
Obduktion, kräfta utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180027
600,00
Parasiter invärtes, mikroskopi övriga organ
Fisk
Parasitologi
D180017
451,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi ej i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180016
1136,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180015
630,00
Porslinssjuka, 1-5 kräftor mikroskopi, inkl materialuttag
Fisk
Parasitologi
D180020
3005,00
Porslinssjuka/Psorospermium, 1-5 kräftor mikroskopi
Fisk
Parasitologi
D180042
4795,00
Provuttag musslor inkl. biologiska data
Fisk
Patologi
D180073
412,00
Provuttag, kvicksilver provuttag med individdata
Fisk
Patologi
D180064
551,00
Provuttag, kvicksilver provuttag med individdata och förenklad obduktion
Fisk
Patologi
D180065
676,00
Pseudolomas neurophilia, PCR
Fisk
Virologi
D149802
595,00
Psorospermium, 1-5 kräftor mikroskopi, inkl materialuttag
Fisk
Parasitologi
D180019
2652,00
Salmonid alphavirus (SAV), nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140742
595,00
Sebrafisk hälsokontroll-Lilla paketet
Fisk
Bakteriologi,Virologi
D180075
13029,00
Sebrafisk hälsokontroll-Mellanpaketet
Fisk
Flera
D180076
15301,00
Sebrafisk hälsokontroll-Stora paketet
Fisk
Flera
D180077
19059,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
84,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
79,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
Syrafasta bakterier, mikroskopi
Fisk
Bakteriologi
D180002
620,00
Typning av isolerat, virus
Fisk
Virologi
D180006
1226,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
74,00
Viral hemorrhagisk septikemivirus (VHSV), nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140738
595,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
79,00