Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fisk - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-11-18

Artbestämning av Gyrodactylus spp.
Fisk
Parasitologi
D180010
2057,00
Artbestämning av isolerad parasit (ej Gyrodactylus)
Fisk
Parasitologi
D180018
525,00
Bakteriell njurinflammation (BKD)
Fisk
Bakteriologi
D180004
398,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
66,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
18,00
DNA i vatten (signalkräfta/flodkräfta)
Fisk
Virologi
D180080
606,00
Epizootisk hematopoietisk nekrovirus, nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140740
620,00
Fiskbakteriologisk undersökning
Fisk
Bakteriologi
D180000
495,00
Fiskpatogena virus, odling, en cellinje
Fisk
Virologi
D180007
947,00
Fiskpatogena virus, odling, tre cellinjer
Fisk
Virologi
D180041
1575,00
Fiskpatogena virus, odling, två cellinjer
Fisk
Virologi
D180008
1326,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
186,00
Gyrodactylus spp., 5 fiskar enligt OIE
Fisk
Parasitologi
D180011
1270,00
Gyrodactylus spp., 5 fiskar spritfixerat material
Fisk
Parasitologi
D180013
819,00
Gyrodactylus spp., 60 fiskar enligt OIE
Fisk
Parasitologi
D180012
13146,00
Hantering av otjänligt material
Fisk
Patologi
D180031
537,00
Histopatologisk undersökning, max 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180028
912,00
Histopatologisk undersökning, mer än 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180029
142,00
Immobilisering fisk/skaldjur
Fisk
Flera
D180030
1166,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
930,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
806,00
Infektiöst laxanemivirus (ISAV), nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140741
620,00
Koi herpesvirus, PCR
Fisk
Virologi
D142375
620,00
Kräftpatogena bakterier, odling
Fisk
Bakteriologi
D180005
495,00
Kräftpest, mikroskopi 1-5 kräftor, inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180023
3105,00
Kräftpest, odling 1-2 grundpris inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180021
3105,00
Kräftpest, odling utöver grundpris inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180022
1359,00
Materialuttag, ej enskilda organ < 6 cm. Max 30 fiskar
Fisk
Virologi
D180033
901,00
Materialuttag, enskilda organ <= 500 g. Max 30 fiskar
Fisk
Virologi
D180032
1778,00
Materialuttag, enstaka fisk enskilda organ, ej individdata
Fisk
Flera
D180034
562,00
Materialuttag, enstaka fisk enskilda organ, individdata och hälsokontroll
Fisk
Patologi
D180035
752,00
Materialuttag, kräfta 1-5 grundpris
Fisk
Flera
D180036
1060,00
Materialuttag, kräfta utöver grundpris
Fisk
Flera
D180037
325,00
Materialuttag, mussla 30 st Materialuttag och fixering, musslor, ostron. Öppnande, utskärning av organ
Fisk
Parasitologi
D180057
20381,00
Materialuttag, mussla, 60 st Materialuttag och fixering, musslor, ostron. Öppnande, utskärning av organ
Fisk
Parasitologi
D180058
37821,00
Obduktion, fisk 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180024
887,00
Obduktion, fisk utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180025
422,00
Obduktion, kräfta 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180026
1272,00
Obduktion, kräfta utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180027
612,00
Parasiter invärtes, mikroskopi övriga organ
Fisk
Parasitologi
D180017
460,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi ej i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180016
1158,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180015
642,00
Porslinssjuka, 1-5 kräftor mikroskopi, inkl materialuttag
Fisk
Parasitologi
D180020
3065,00
Porslinssjuka/Psorospermium, 1-5 kräftor mikroskopi
Fisk
Parasitologi
D180042
4890,00
Provuttag musslor inkl. biologiska data
Fisk
Patologi
D180073
420,00
Provuttag, kvicksilver provuttag med individdata
Fisk
Patologi
D180064
562,00
Provuttag, kvicksilver provuttag med individdata och förenklad obduktion
Fisk
Patologi
D180065
689,00
Pseudolomas neurophilia, PCR
Fisk
Virologi
D149802
620,00
Psorospermium, 1-5 kräftor mikroskopi, inkl materialuttag
Fisk
Parasitologi
D180019
2705,00
Salmonid alphavirus (SAV), nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140742
620,00
Sebrafisk hälsokontroll-Lilla paketet
Fisk
Bakteriologi,Virologi
D180075
13290,00
Sebrafisk hälsokontroll-Mellanpaketet
Fisk
Flera
D180076
16607,00
Sebrafisk hälsokontroll-Stora paketet
Fisk
Flera
D180077
19440,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
87,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
81,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
126,00
Syrafasta bakterier, mikroskopi
Fisk
Bakteriologi
D180002
695,00
Typning av isolerat, virus
Fisk
Virologi
D180006
1250,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
76,00
Viral hemorrhagisk septikemivirus (VHSV), nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140738
620,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
81,00