Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fisk - bakteriologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-11-20

Bakteriell njurinflammation (BKD)
Fisk
Bakteriologi
D180004
398,00
Fiskbakteriologisk undersökning
Fisk
Bakteriologi
D180000
495,00
Immobilisering fisk/skaldjur
Fisk
Flera
D180030
1166,00
Kräftpatogena bakterier, odling
Fisk
Bakteriologi
D180005
495,00
Kräftpest, mikroskopi 1-5 kräftor, inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180023
3105,00
Kräftpest, odling 1-2 grundpris inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180021
3105,00
Kräftpest, odling utöver grundpris inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180022
1359,00
Materialuttag, enstaka fisk enskilda organ, ej individdata
Fisk
Flera
D180034
562,00
Materialuttag, kräfta 1-5 grundpris
Fisk
Flera
D180036
1060,00
Materialuttag, kräfta utöver grundpris
Fisk
Flera
D180037
325,00
Sebrafisk hälsokontroll-Lilla paketet
Fisk
Bakteriologi,Virologi
D180075
13290,00
Sebrafisk hälsokontroll-Mellanpaketet
Fisk
Flera
D180076
16607,00
Sebrafisk hälsokontroll-Stora paketet
Fisk
Flera
D180077
19440,00
Syrafasta bakterier, mikroskopi
Fisk
Bakteriologi
D180002
695,00