Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fisk - parasitologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-10-22

Artbestämning av Gyrodactylus spp.
Fisk
Parasitologi
D180010
2017,00
Artbestämning av isolerad parasit (ej Gyrodactylus)
Fisk
Parasitologi
D180018
515,00
Gyrodactylus spp., 5 fiskar enligt OIE
Fisk
Parasitologi
D180011
1246,00
Gyrodactylus spp., 5 fiskar spritfixerat material
Fisk
Parasitologi
D180013
803,00
Gyrodactylus spp., 60 fiskar enligt OIE
Fisk
Parasitologi
D180012
12889,00
Immobilisering fisk/skaldjur
Fisk
Flera
D180030
1144,00
Materialuttag, enstaka fisk enskilda organ, ej individdata
Fisk
Flera
D180034
551,00
Materialuttag, kräfta 1-5 grundpris
Fisk
Flera
D180036
1040,00
Materialuttag, kräfta utöver grundpris
Fisk
Flera
D180037
319,00
Materialuttag, mussla 30 st Materialuttag och fixering, musslor, ostron. Öppnande, utskärning av organ
Fisk
Parasitologi
D180057
19982,00
Materialuttag, mussla, 60 st Materialuttag och fixering, musslor, ostron. Öppnande, utskärning av organ
Fisk
Parasitologi
D180058
37080,00
Parasiter invärtes, mikroskopi övriga organ
Fisk
Parasitologi
D180017
451,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi ej i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180016
1136,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180015
630,00
Porslinssjuka, 1-5 kräftor mikroskopi, inkl materialuttag
Fisk
Parasitologi
D180020
3005,00
Porslinssjuka/Psorospermium, 1-5 kräftor mikroskopi
Fisk
Parasitologi
D180042
4795,00
Psorospermium, 1-5 kräftor mikroskopi, inkl materialuttag
Fisk
Parasitologi
D180019
2652,00
Sebrafisk hälsokontroll-Mellanpaketet
Fisk
Flera
D180076
15301,00
Sebrafisk hälsokontroll-Stora paketet
Fisk
Flera
D180077
19059,00