Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fisk - parasitologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-12-13

Artbestämning av Gyrodactylus spp.
Fisk
Parasitologi
D180010
2057,00
Artbestämning av isolerad parasit (ej Gyrodactylus)
Fisk
Parasitologi
D180018
525,00
Gyrodactylus spp., 5 fiskar enligt OIE
Fisk
Parasitologi
D180011
1270,00
Gyrodactylus spp., 5 fiskar spritfixerat material
Fisk
Parasitologi
D180013
819,00
Gyrodactylus spp., 60 fiskar enligt OIE
Fisk
Parasitologi
D180012
13146,00
Immobilisering fisk/skaldjur
Fisk
Flera
D180030
1166,00
Materialuttag, enstaka fisk enskilda organ, ej individdata
Fisk
Flera
D180034
562,00
Materialuttag, kräfta 1-5 grundpris
Fisk
Flera
D180036
1060,00
Materialuttag, kräfta utöver grundpris
Fisk
Flera
D180037
325,00
Materialuttag, mussla 30 st Materialuttag och fixering, musslor, ostron. Öppnande, utskärning av organ
Fisk
Parasitologi
D180057
20381,00
Materialuttag, mussla, 60 st Materialuttag och fixering, musslor, ostron. Öppnande, utskärning av organ
Fisk
Parasitologi
D180058
37821,00
Parasiter invärtes, mikroskopi övriga organ
Fisk
Parasitologi
D180017
460,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi ej i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180016
1158,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180015
642,00
Porslinssjuka, 1-5 kräftor mikroskopi, inkl materialuttag
Fisk
Parasitologi
D180020
3065,00
Porslinssjuka/Psorospermium, 1-5 kräftor mikroskopi
Fisk
Parasitologi
D180042
4890,00
Psorospermium, 1-5 kräftor mikroskopi, inkl materialuttag
Fisk
Parasitologi
D180019
2705,00
Sebrafisk hälsokontroll-Mellanpaketet
Fisk
Flera
D180076
16607,00
Sebrafisk hälsokontroll-Stora paketet
Fisk
Flera
D180077
19440,00