Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fisk - patologi

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2019-10-21

Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
66,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
18,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
186,00
Hantering av otjänligt material
Fisk
Patologi
D180031
537,00
Histopatologisk undersökning, max 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180028
912,00
Histopatologisk undersökning, mer än 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180029
142,00
Immobilisering fisk/skaldjur
Fisk
Flera
D180030
1166,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
930,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
806,00
Materialuttag, enstaka fisk enskilda organ, ej individdata
Fisk
Flera
D180034
562,00
Materialuttag, enstaka fisk enskilda organ, individdata och hälsokontroll
Fisk
Patologi
D180035
752,00
Materialuttag, kräfta 1-5 grundpris
Fisk
Flera
D180036
1060,00
Materialuttag, kräfta utöver grundpris
Fisk
Flera
D180037
325,00
Obduktion, fisk 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180024
887,00
Obduktion, fisk utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180025
422,00
Obduktion, kräfta 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180026
1272,00
Obduktion, kräfta utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180027
612,00
Provuttag musslor inkl. biologiska data
Fisk
Patologi
D180073
420,00
Provuttag, kvicksilver provuttag med individdata
Fisk
Patologi
D180064
562,00
Provuttag, kvicksilver provuttag med individdata och förenklad obduktion
Fisk
Patologi
D180065
689,00
Sebrafisk hälsokontroll-Stora paketet
Fisk
Flera
D180077
19440,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
87,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
81,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
126,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
76,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
81,00