Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fisk - patologi

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-10-23

Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
64,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
17,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
181,00
Hantering av otjänligt material
Fisk
Patologi
D180031
527,00
Histopatologisk undersökning, max 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180028
866,00
Histopatologisk undersökning, mer än 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180029
137,00
Immobilisering fisk/skaldjur
Fisk
Flera
D180030
1144,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Materialuttag, enstaka fisk enskilda organ, ej individdata
Fisk
Flera
D180034
551,00
Materialuttag, kräfta 1-5 grundpris
Fisk
Flera
D180036
1040,00
Materialuttag, kräfta utöver grundpris
Fisk
Flera
D180037
319,00
Obduktion, fisk 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180024
870,00
Obduktion, fisk utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180025
414,00
Obduktion, kräfta 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180026
1248,00
Obduktion, kräfta utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180027
600,00
Provuttag musslor inkl. biologiska data
Fisk
Patologi
D180073
412,00
Provuttag, kvicksilver provuttag med individdata
Fisk
Patologi
D180064
551,00
Provuttag, kvicksilver provuttag med individdata och förenklad obduktion
Fisk
Patologi
D180065
676,00
Sebrafisk hälsokontroll-Stora paketet
Fisk
Flera
D180077
19059,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
84,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
79,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
74,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
79,00